26.10.2023.

Sjednica Stručnog društva zavoda za javno zdravstvo, 26.10.2023.

Dana 26. listopada 2023. godine održana je sjednica Stručnog društva zavoda za javno zdravstvo, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Stručnog društva zavoda za javno zdravstvo održane dana 22. ožujka 2023. godine;

2. Izvršenje preko limita u djelatnosti mikrobiologije zavoda za javno zdravstvo;

3. Razno.