Informacija o privatnosti

 

logo postranica

I/ PODACI O VODITELJU OBRADE PODATAKA: Voditelj obrade je Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske („Udruga“ ili „Voditelj obrade“), sa sjedištem na adresi Savska cesta 41/VII, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB: 32787730056, čiji je Službenik za zaštitu podataka dostupan na e-mail adresi Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. i/ili na broju telefona 01/6311-559.  

II/ SVRHA OBRADE I PRIKUPLJANJA, NAČIN PRIKUPLJANJA I PRAVNA OSNOVA OBRADE PODATAKA: Podatke čuvamo i obrađujemo radi informiranja članica Udruge i korisnika naših usluga o novostima, rješenjima i uslugama Voditelja obrade, radi sklapanja i izvršenja ugovora koje kao Udruga sklapamo u cilju izvršavanja naših statutarnih obveza i radi ispunjenja prava naših članica, kao i zbog toga jer su nam podaci neophodni kako bismo poštovali naše obveze utemeljene na pozitivnim propisima na snazi u Republici Hrvatskoj i EU, a podaci su prikupljeni ili direktno od članica/korisnika kao ispitanika temeljem njihove privole ili zakona, ili indirektno od drugih ovlaštenih imatelja podataka radi izvršenja zakonskih i/ili međusobnih ugovornih obveza, ili za potrebe legitimnih interesa nas kao Voditelja obrade ili trećih strana, i to s ciljem unaprijeđenja zaštite i prevencije prijevara, izravne promidžbe i ostvarivanja pravnih zahtjeva Voditelja obrade.


III/ KATEGORIJE OSOBNIH PODATAKA KOJI SE PRIKUPLJAJU:

Primarno prikupljamo podatke neophodne za prijem u članstvo Udruge kao i za komunikaciju s članicama Udruge i zaposlenicima Udruge u obavljanju naših zakonskih, ugovornih i statutarnih obveza kao Udruge i poslodavca:

  • osnovni podaci (ime, prezime, OIB, adresa, državljanstvo, datum rođenja, kontakt podaci, po potrebi broj osobne iskaznice);
  • dodatni podaci bitni za članstvo u Udruzi i/ili za radni odnos u Udruzi i obavljanje zakonskih, ugovornih i statutarnih obveza kao Udruge i poslodavca (podaci o članici Udruge i ravnateljstvu, broj računa za isplatu plaća zaposlenicima);

Podatke prikupljamo u procesu učlanjenja i tijekom izvršavanja Ugovora.

IV/ VRIJEME ČUVANJA PODATAKA: Podaci će biti pohranjeni kod Voditelja obrade u cilju ispunjenja Svrhe obrade sve dok postoji zakonita osnova obrade kao što je primjerice izvršavanje Ugovora o članstvu u dobrovoljnom mirovinskom fondu, izvršavanje zakonskih obveza Voditelja obrade, privola za obradu ili legitimni interes Voditelja obrade, osim ako primjenjivim propisima ili privolom nije za pojedinu svrhu određeno vremenski ograničeno vrijeme čuvanja. U slučaju da članica/korisnik od nas zatraži brisanje Podataka, Podaci će biti odmah obrisani, poštivajući zakonske obveze Voditelja obrade u vezi čuvanja podataka, ukoliko su primjenjive.

V/ PRAVA ISPITANIKA: Pravo članice/korisnika je zatražiti od Voditelja obrade u svakom trenutku: pristup svojim podacima, ispravak svojih podataka, brisanje svojih podataka, ograničenje obrade u odnosu na svoje podatke, iskorištavanje prava na prenosivost svojih podataka, ulaganje prigovora na obradu svojih podataka ili ostvarenje prava na naknadu štete. Ostvarenje bilo kojeg od navedenih prava može se zatražiti direktno od Službenika za zaštitu osobnih podataka Voditelja obrade. Korištenje ovih prava podliježe određenim izuzecima radi zaštite javnog interesa (npr. sprječavanje ili otkrivanje zločina), zaštita interesa Voditelja obrade (npr. pravne obveze) ili zaštita prava i sloboda drugih. U slučaju korištenja bilo kojeg od navedenih prava, Voditelj obrade će provjeriti osnovanost prava i odgovoriti bez odlaganja, a najkasnije u roku od mjesec dana. U složenim slučajevima, ili u slučaju zaprimanja većeg broja zahtjeva, ovo razdoblje može se produžiti za dodatna dva mjeseca, o čemu ćemo pravovremeno obavijestiti.

VII/ PRAVO NA PRIGOVOR I POVLAČENJE PRIVOLE: Ako se obrada vrši na temelju privole, privola se može povući u bilo kojem trenutku, a u svakom slučaju također se može u bilo kojem trenutku podnijeti prigovor nadzornom regulatornom tijelu (Agenciji za zaštitu osobnih podataka).

 


Ispis