28.10.2022.

Sjednica Stručnog društva domova zdravlja, 28.10.2022.

Dana 28. listopada 2022. godine, u prostorijama Udruge održana je sjednica Stručnog društva domova zdravlja, sa sljedećim dnevnim redom:

  1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Stručnog društva domova zdravlja održane dana 2. rujna 2022. godine;
  2. Rasprava o prijedlozima i primjedbama na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju te donošenje zaključaka;
  3. Razno.