27.01.2023.

[Menadžment] Predavanja 26. i 27.01.2023.

U okviru programa jednogodišnjeg usavršavanja za poslove menadžera u zdravstvenim sustavima, 26. i 27. siječnja 2023. godine održana su predavanja za 7. i najbrojniju generaciju polaznika našeg programa usavršavanja.

Održana su predavanja Siniše Varge o organizaciji i financiranju zdravstva, Karoline Kalanj - Ekonomsko-medicinske postavke bolničkog sustava i osnove DTS-a te Davora Perkova - Osnove menadžmenta!