Program usavršavanja MENADŽER U ZDRAVSTVENIM SUSTAVIMA 2021..

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske u suradnji s Visokim učilištem Effectus – visoka škola za financije i pravo iz Zagreba od proljeća 2021. god. provodi program jednogodišnjeg usavršavanja "Menadžer u zdravstvenim sustavima" za šestu generaciju polaznika.


logo mali tamni

Autor projekta i voditelj programa:
mr. Dražen Jurković, dr.med.    

Program usavršavanja za poslove menadžera u zdravstvenim sustavima namijenjen je:
- ravnateljima, zamjenicima i pomoćnicima ravnatelja
- predsjednicima upravnih vijeća
- rukovoditeljima ekonomsko - financijskih službi
- rukovoditeljima pravnih službi
- pročelnicima županijskih ureda za zdravstvo i njihovim suradnicima
- privatnim zdravstvenim djelatnicima
- koncesionarima u zdravstvenom sustavu
- poslovnim partnerima zdravstvenih ustanova  i drugim zainteresiranim osobama za poslove menadžera u zdravstvenim sustavima

Nastavni plan -  program usavršavanja za poslove menadžera u zdravstvenim sustavima


 

Modul

Predmet – nastavne cjeline

Nositelj

Br. nast. sati

1.

Organizacija, modeli i financiranje zdravstvenog sustava
modeli zdravstvenih osiguranja i osnove DTS-a

Mr. Dražen Jurković, dr.med.
Boris Lukovnjak, mag.oec.
Zvonimir Laušin, dipl. oec.
Prim. Siniša Varga, dr.med.dent.
Tatjana Prenđa Trupec, mag.ing.el.MBA
Tihomir Strizrep, dr.med

34

2.

Osnove menadžmenta i upravljanje ljudskim potencijalima

Dr.sc. Đuro Horvat

8

3.

Ekonomsko-medicinske postavke bolničkog sustava,
DTS, DTP

Prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.
Prof.dr.sc. Davor Štimac, dr.med.
Prof.dr.sc. Marko Banić, dr.med.
Ivan Lukovnjak, dipl.oec.

30

4.

Organizacija primarne zdravstvene zaštite u RH- DZ, ZZJZ, ZHM

Dr.sc. Miroslav Hanževački, dr.med.
Prim.mr. Maja Grba-Bujević, dr.med.
prim. mr. sc. Miroslav Venus, dr. med. 

12

5.

Politika lijekova i farmakoekonomija

Dr.sc. Luka Vončina, dr.med.
Sani Pogorilić, mr.pharm.
Boris Lukovnjak, mag. oec.

14

6.

Komunikacijske vještine i odnosi s medijima

Andreja Šantek, dipl.novinar
Ivana Rimac Lesički, dipl.novinar

16

7.

Pravni okvir funkcioniranja zdravstvenog sustava RH

Marijana Mihaljević,mag.iur.
Dr.sc. Ksenija Klasić
Mr.sc. Jasminka Katić-Bubaš, dipl.iur.

15

8.

Financijsko izvještavanje i javna nabava u zdravstvenim ustanovama

Mr.sc. Ivan Idžojtić
Antoaneta Bilić dipl.oec.

10

9.

Osnove zaštite na radu i prava iz radnog odnosa

Ivan Božajić, struč.spec.ing.sec.
Darko Milković, mag.iur.
Goran Trbojević, dipl.iur.

10

10.

Obvezni doprinosi i porezni aspekti

Dr.sc. Marija Zuber, dipl.oec.

6

11.

Upravljanje kvalitetom, medicinske tehnologije i e-zdravstvo

Doc.dr.sc. Antonija Balenović, dr.med.
Zvonimir Šostar, dr.med.

16

12.

Privatno zdravstvo i medicinski turizam

Dr.sc. Tomislav Madžar, dr.med.spec.

10

13.

Gosti predavači

Velibor Drakulić, dr. med.
Marija Pećanec, dipl. Iur.

(Ministarstvo zdravstva,
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje)

14

 

 

UKUPNO

195

Nakon završetka ovog programa polaznik stječe znanja i vještine  za upravljanje zdravstvenim ustanovama na svim razinama zdravstvenog sustava, te će biti osposobljen analizirati mikroekonomske i makroekonomske aspekte ekonomike zdravstvenog sustava, izmjeriti učinkovitost sustava i ishoda zdravstvenih intervencija, primijeniti zakonodavne norme na procese upravljanja zdravstvenim sustavom, primijeniti zdravstvene politike i pravni okvir kojima su definirani ciljevi na proces upravljanja zdravstvenim sustavom, koristiti informacije iz računovodstvenih evidencija za donošenje poslovnih odluka.

Mogućnost pregleda snimki predavanja/nastave putem linka.


 Uvjete upisa Jednogodišnjeg usavršavanja ''Menadžer u zdravstvenim sustavima'' možete preuzeti OVDJE.

Za preuzimanje životopisa predavača kliknite OVDJE.


 Za evidenciju prijave potrebno je popuniti ON - LINE prijavnicu putem linka http://edu.vsfp.hr/prijava/


Ispis