10.01.2024.

[UPUZ-HR] Radne skupine Ministarstva zdravstva

Predstavnici Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske u imenovani su u radne skupine Ministarstva zdravstva, kako slijedi:

  • Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Pravilnika o načinu osiguranja medicinski prihvatljivog vremena za ostvarivanje mjera zdravstvene zaštite;
  • Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Pravilnika za razvrstavanje bolnica u kategorije;
  • Radna skupina za izradu stručne podloge za izradu Nacrta prijedloga Zakona o hitnoj medicinskoj službi;
  • Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Mreže javne zdravstvene službe - Radna podskupina za izradu prijedloga Mreže javne zdravstvene službe za bolničke zdravstvene ustanove, te Radna podskupina za izradu prijedloga Mreže javne zdravstvene službe za primarnu zdravstvenu zaštitu, javno zdravstvo i izvanbolničku specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu;
  • Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Pravilnika o mjerilima za dodjelu i obnovu naziva centra izvrsnosti,
  • Radna skupina za vrednovanje radnih mjesta u sustavu zdravstva,
  • Radna skupina za izradu nacrta prijedloga pravilnika o vrsti i načinu stjecanja kompetencija ravnatelja i zamjenika ravnatelja zdravstvene ustanove,
  • Radna skupini za izradu Nacrta prijedloga Pravilnika o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u ordinaciji u mreži javne zdravstvene službe,
  • Radna skupina za izradu Nacrta prijedloga Nacionalnog programa za prevenciju i kontrolu rizičnih čimbenika kroničnih nezaraznih bolesti.

Navedeni akti zasigurno će uvelike utjecati na zdravstveni sustav, stoga je sudjelovanje u ovim radnim skupinama i doprinos izradi ovih akata od iznimne važnosti.