13.10.2021.

Zaključci 124. Kongresa poslodavaca u zdravstvu Hrvatske

Po završetku 124. Kongresa poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, koji je održan dana 30. rujna i 1. listopada 2021. godine u Opatiji, doneseni su zaključci Kongresa [.PDF], kako slijedi:

 1. Uvodno

Kongres poslodavaca u zdravstvu Hrvatske već tradicionalno je mjesto za izravnu komunikaciju svih dionika zdravstvenog sustava, intenzivnu razmjenu iskustava, razmišljanja i prijedloga za rješavanje otvorenih i aktualnih pitanja hrvatskog zdravstvenog sustava, osobito u trenutku najave još jedne u nizu reformi zdravstva Republike Hrvatske.

 1. Poslovanje zdravstvenih ustanova i tzv. sanacije

Rad zdravstvenih ustanova u trenutnim uvjetima poslovanja, uz tzv. sanacije, koje su postale gotovo redovit način financiranja zdravstva, podrazumijeva većinom nerealno niske cijene zdravstvene usluge i nerealne uvjete poslovanja, čime se posredno stimulira potrošnja i demotivira menadžment ustanova. Novi dugovi nastavit će se stvarati dok se temeljito ne promijene model upravljanja sustavom i okolnosti poslovanja te implementiraju dugoročnija rješenja.

 1. Rad zdravstvenih ustanova u okolnostima pandemije bolesti COVID - 19

Poslovanje zdravstvenih ustanova većim dijelom 2020. i 2021. godine obilježeno je utjecajem pandemije. Prema uputama Ministarstva zdravstva, dio radnika je, zbog protuepidemijskih mjera, boravio kod kuće, smanjen je broj pruženih zdravstvenih usluga, a istovremeno je povećana cijena rada, broj radnih sati i potrošnja lijekova. Ostvareni su i troškovi vezani za epidemiju koji nisu u potpunosti nadoknađeni svim zdravstvenim ustanovama, što je potrebno adekvatno riješiti.

 1. Najavljene reforme

Za očekivati je da će fokus reforme zdravstvenog sustava biti usmjeren na prijenos osnivačkih prava županijskih bolnica, zavoda za javno zdravstvo i zavoda za hitnu medicinu na državu. U nadolazećoj reformi mnogo je važnije provesti ozbiljne strukturne i upravljačke reforme te promijeniti uvjete poslovanja odnosno reformi pristupiti cjelovito, istovremeno provodeći i druge mjere za stabilizaciju sustava.

Najavljeno je i uređenje odnosa javnog i privatnog rada. Od ključne je važnosti osigurati efikasnija rješenja privatnog rada liječnika koji rade u javnom i privatnom sustavu te osigurati apsolutnu transparentnost lista čekanja.

 1. Cijene zdravstvenih usluga

Osnovni je preduvjet financijski stabilnog, održivog i kvalitetnog rada zdravstvenih ustanova realnija cijena zdravstvene usluge koju ustanove isporučuju, koja mora, barem približno, odgovarati stvarnim troškovima pružanja iste, a sukladno tome trebaju biti određeni i limiti ustanovama ili grupacijama ustanova koje tu uslugu isporučuju.

Iz godine u godinu materijalna prava radnika, prvenstveno plaće, rastu, a cijene zdravstvenih usluga i limiti ne prate taj porast u punoj mjeri, uz stalni porast troškova rada i cijena na tržištu potrošnog materijala i lijekova, zbog čega je neminovan konstantan porast potrošnje i duga zdravstvenog sustava u cjelini.

Radi određivanja realnijih cijena zdravstvenih usluga i limita, može se razmisliti o implementiranju tripartitnog modela ugovaranja cijene zdravstvene usluge, kao adekvatnijeg modela ugovaranja cijene usluge, pregovorima nacionalnog osiguravatelja i predstavnika pružatelja usluga te ministarstva nadležnog za zdravstvo kao konačnog arbitra.

 1. Avansna sredstva

Dodatna sredstva raspoređena putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje predstavljaju avansno primljena sredstva, koja je potrebno opravdati izvršenjem zdravstvenih usluga, iako su namijenjena i utrošena za plaćanje dugova dobavljačima. Zdravstvene ustanove navedena sredstva većinom ne mogu opravdati izvršenjem zbog preniskih cijena zdravstvenih usluga, kao i smanjenog izvršenja tijekom epidemije, te je potrebno iznaći način da se navedeni dug zdravstvenih ustanova otpiše.

 1. Clean start

Tzv. clean startom odnosno podmirenjem svih dospjelih dugova zdravstvenih ustanova zaduživanjem na međunarodnom tržištu kapitala, iznos kamata bio bi višestruko manji od iznosa zateznih kamata dobavljačima i veledrogerijama zbog zakašnjenja u plaćanju.

 1. Potpuna provedba članaka 72. i 82. ZOZO-a i članka 14.a ZDZO

Potpuna provedba članaka 72. i 82. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i članka 14.a Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, kroz redovit način financiranja prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, preduvjet je financijske stabilizacije sustava.

 1. Isplate vezane za obračun prekovremenog rada i osnovicu za izračun plaća u javnim službama

Zdravstvene ustanove nisu odgovorne za nastanak  situacija s obračunom prekovremenog rada niti osnovicom za izračun plaća u javnim službama te nije opravdano da troškove snose iz vlastitih sredstava koja su namijenjena pružanju zdravstvene zaštite. U državnom proračunu osigurana su sredstva za isplate vezane za obračun prekovremenog rada, a isto je potrebno učiniti i za isplate vezane za osnovicu za izračun plaća u javnim službama.

 1. Menadžment

Menadžment zdravstvenih ustanova nema učinkovit alat za upravljanje ustanovama. Stabilan i efikasan sustav podrazumijeva i potpuno repozicioniranje zdravstvenog menadžmenta u smislu licenciranja, educiranja, menadžerskih ugovora, odgovornosti prema rezultatima rada, manje ovisnosti o dnevno političkim kretanjima, uz realne uvjete poslovanja.

 1. Prijedlog programa mjera

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske objavila je Prijedlog programa mjera za financijsku stabilizaciju i strukturnu reformu zdravstvenog sustava te se pozivaju i svi drugi relevantni dionici u sustavu da iznesu svoje konkretne prijedloge rješenja, a Ministarstvo zdravstva, kao najodgovornija institucija, te prijedloge razmotri prilikom izrade konačnih prijedloga zakona.

 1. Zaključno

Potrebno je iznaći sustavna rješenja kako bi uvjeti poslovanja zdravstvenih ustanova postali financijski održivi i realni, radi kvalitete i bolje dostupnosti zdravstvene zaštite za naše građane.