30.03.2021.

7. sjednica Predsjedništva Udruge, 30.03.2021.

Dana 30. ožujka 2021. godine održana je 7. sjednica Predsjedništva Udruge (putem video-linka), sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa 6. redovne sjednice Predsjedništva, održane dana 20. siječnja 2021. godine;

2. Izvješće o radu Udruge za izvještajno razdoblje i Program rada Udruge za 2021. godinu;
- Referent: mr. Dražen Jurković, dr.med.;

3. Izvješće o financijskom poslovanju Udruge za izvještajno razdoblje i Financijski
plan Udruge za 2021. godinu;
- Referent: Petar Maković, struč.spec.oec.;

4. Prikaz analize poslovanja zdravstvenih ustanova za razdoblje I.-XII. 2020. godine;
- Referent: Ivan-Kristijan Baričević, mag.oec.;

5. Aktualna pitanja rada i poslovanja zdravstvenih ustanova;
- Referenti: prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., mr. Dražen Jurković, dr.med.;

6. Prijedlog kandidata za članove Predsjedništva Udruge i Nadzornog odbora;
- Referent: prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.;

7. Informacija o problemima s poslovnim prostorom Udruge;
- Referent: mr. Dražen Jurković, dr.med.;

8. Razno.