17.06.2020.

[HZZO] Otvoreni javni natječaji HZZO-a

Javni natječaj za financiranje pripravničkog staža doktora medicine, doktora dentalne medicine, magistara farmacije i magistara medicinske biokemije i laboratorijske medicine u 2020. godini (objavljeno 15.06.2020.)

Javni natječaj za financiranje rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije u 2020. godini (objavljeno 15.06.2020.)

„NATJEČAJ za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže ugovornih subjekata medicine rada “ (objavljeno 08.06.2020.):

  • Natječaj (.docx)
  • Ponuda za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika (.doc)
  • Popis poslodavaca opredijeljenih za tim medicine rada (.xls)

„N A T J E Č A J za sklapanje ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene zaštite i fizikalne terapije u kući bolesnika za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe“ (objavljeno 08.06.2020.):

  • Natječaj (.pdf)
  • Upute za popunjavanje_ePonuda (.pdf)
  • Pristupni list_ePonuda (.pdf)
  • Upute-za-rad-sa-web-aplikacijom-PONUDE (.pdf)

Podloge za natječaj za  specijalističko konzilijarnu i dijagnostičku zdravstvenu zaštitu i fizikalnu terapiju u kući (1 SKZZ i fizikalna u kući):

Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe (objavljeno 08.06.2020.):

1.Natječaj za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe

2.Upute za Natječaj

3.Podloge:

1. opća/obiteljska medicina

2. zdravstvena zaštita predškolske djece

3. zdravstvena zaštita žena

4. dentalna zdravstvena zaštita (polivalentne) 

5. djelatnost zdravstvene njege u kući