08.05.2024.

[11.05.2024.] Nacionalni dan palijativne skrbi

Ove godine, dana 11. svibnja po prvi puta će se u Hrvatskoj obilježiti Nacionalni dan palijativne skrbi. Cilj postojanja ovog dana je da se ukaže na važnost uspostave i održivosti sustava palijativne skrbi kojom se brine za teško bolesne osobe. Proglašavanjem ovog dana želi se pružiti podrška svima koji se suočavaju sa uznapredovalom, neizlječivom bolešću, kao i njihovim obiteljima te kontinuirano poticati unaprjeđenje sustava palijativne skrbi te javno istaknuti potrebu brige jednih za druge.

Što je palijativna skrb?

Palijativna skrb je sveobuhvatna aktivna skrb za pacijenta koji boluje od neizlječivih bolesti. Cilj i svrha je održati i unaprijediti kvalitetu života palijativnih bolesnika, i pružiti podršku njihovim obiteljima.

Palijativna skrb je sustav zbrinjavanja totalne bolesti, znači ne samo simptoma boli, nego svih potreba koje ti bolesnici imaju u psihološkom, socijalnom i duhovnom smislu. Palijativna skrb se odvija gdje god se taj pacijent nalazi, znači može i u kući pacijenta, bolnici, ustanovama za trajni smještaj bolesnika. Ona je sveobuhvatna i multidisciplinarna. To znači da mora postojati cijeli tim različitih stručnjaka koji će biti na raspolaganju potrebitima. Prema svjetskim standardima palijativni tim bi trebali činiti: liječnik, medicinska sestra, socijalni radnik, psiholog, duhovnik, volonter.