11.01.2022.

Radna skupina za izradu nacrta Prijedloga Zakona o ljekarništvu

Planom zakonodavnih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske za 2022. godinu, u dijelu koji se odnosi na Ministarstvo zdravstva, predviđeno je upućivanje u proceduru Vlade Republike Hrvatske Zakona o ljekarništvu u II. tromjesečju 2022. godine.
U Radnu skupinu za izradu nacrta Prijedloga Zakona o ljekarništvu predloženi su ravnatelji ljekarni članova Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, Snježana Skukan, mag.pharm. i dr.sc. Ante Mihanović, dipl.iur. te pravna savjetnica u Udruzi, Tanja Paun, mag.iur.