12. sjednica Predsjedništva Udruge

Dana 02. lipnja 2016. godine održana je 12. sjednica Predsjedništva Udruge poslodavaca u zdravstvu sa sljedećim dnevnim redom: 1. Verifikacija ...

Sjednica Stručnog društva bolnica održana 1. ožujka 2016. godine

Stručno društvo bolnica Udruge poslodavaca u zdravstvu održalo je svoju sjednicu 1. ožujka 2016. godine u prostorijama Udruge. Na sjednici je su ...