09.04.2019.

Sjednica Stručnog društva domova zdravlja, 08.04.2019.

Dana 8. travnja 2019. godine održana je sjednica Stručnog društva domova zdravlja, sa niže navedenim dnevnim redom. Na sjednici su također aktivno sudjelovale gđa Danica Kramarić, dr.med., iz Ministarstva zdravstva te gđa Jasna Dvorščak, dipl.oec., iz HZZO-a.

DNEVNI RED:

  1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Stručnog društva domova zdravlja, održane dana 21. veljače 2019. godine;
  2. Organizacija, rad i financiranje djelatnosti sanitetskog prijevoza - Nacrt Pravilnika o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza;
  3. Aktualnosti u vezi primjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18);
  4. Razno.