21.02.2019.

Sjednica Stručnog društva domova zdravlja, 21.02.2019.

Dana 21. veljače 2019. godine održana je sjednica Stručnog društva domova zdravlja, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Stručnog društva domova zdravlja, održane dana      16. siječnja 2019. godine;
2. Informacija o hodogramu priprema za primjenu novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18) po županijama;
    Referent: Tanja Paun, mag.iur.;
3. Organizacija izvanbolničke palijativne skrbi;
    Referent: Ante Ivančić, dr.med.;
4. Razno.