24.05.2024.

[Zdravstvo] Sjednice Vlade Republike Hrvatske 2024.

S 2. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane dana 24. svibnja 2024. godine, izdvajamo točku dnevnog reda

3. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu (EU)

___

S 1. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane dana 20. svibnja 2024. godine, izdvajamo točke dnevnog reda

1. Nacrt prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu

5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, Imunološkom zavodu za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2025. godini za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za projektiranje i izgradnju postrojenja za proizvodnju zmijskog antitoksina

___

S 306. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane dana 16. svibnja 2024. godine, izdvajamo točku dnevnog reda

3. Prijedlog odluke o pribavljanju nefinancijske imovine Ministarstva zdravstva nabavom opreme za prevenciju, dijagnostiku i liječenje osoba oboljelih od raka - CT simulatori za zdravstvene ustanove, radi provedbe projekta iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.               

___

S 303. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane dana 3. svibnja 2024. godine, izdvajamo točku dnevnog reda:

2. Prijedlog odluke o pribavljanju nefinancijske imovine Ministarstva zdravstva nabavom plovila - mobilna brodica ljekarna s medicinskom opremom, uredskom opremom i softverom (kom 2), radi provedbe projekta C5.1. R1-I1 iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.    

___

S 302. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane dana 26. travnja 2024. godine, izdvajamo točku dnevnog reda:

8.  Izvješće o poslovanju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2023. godinu

___

S 299. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane dana 10. travnja 2024. godine, izdvajamo sljedeće točke dnevnog reda:

5. a)     Prijedlog odluke o pribavljanju nefinancijske imovine Ministarstva zdravstva nabavom tehnoloških rješenja i potrebne opreme izolatora za izradu parenteralnih pripravaka - Grupa 1 - Robotizirani sustav za potpuno automatsku pripremu parenteralnih pripravaka
    b)     Prijedlog odluke o pribavljanju nefinancijske imovine Ministarstva zdravstva nabavom tehnoloških rješenja i potrebne opreme izolatora za izradu parenteralnih pripravaka - Grupa 3 - farmaceutski izolatori s dva radna mjesta za pripremu parenteralnih pripravaka

___

S 294. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane dana 20. ožujka 2024. godine, izdvajamo sljedeće točke dnevnog reda:

3. Prijedlog nacionalnog programa za zaštitu i promicanje dojenja za razdoblje od 2024. do 2027. godine

4. Prijedlog akcijskog plana za prevenciju debljine 2024. - 2027.

14. Prijedlog odluke o produljenju primjene odredbi o materijalnim i nematerijalnim pravima zaposlenika u javnim službama ostvarenih temeljem granskih kolektivnih ugovora

___

S 290. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane dana 8. ožujka 2024. godine, izdvajamo sljedeće točke dnevnog reda:

2. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

6. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju sukoba interesa, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona

11. Prijedlog odluke o pribavljanju nefinancijske imovine Ministarstva zdravstva nabavom opreme za uspostavu Nacionalne onkološke mreže i nacionalne baze onkoloških podataka, radi provedbe projekta C5.1.R2-I2 iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

12. Prijedlog odluke o pribavljanju nefinancijske imovine Ministarstva zdravstva nabavom CT uređaja za zdravstvene ustanove na primarnoj i sekundarnoj razini zdravstvene zaštite

13. Prijedlog zaključka o potpori inicijativi za uspostavu stalne operativne baze helikopterske hitne medicinske službe - baza Zagreb u sklopu nacionalnog projekta uspostave helikopterske hitne medicinske službe u Republici Hrvatskoj

___

S 287. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane dana 22. veljače 2024. godine, izdvajamo sljedeće točke dnevnog reda:

1.1.   Prijedlog uredbe o načinu primjene standardnih mjerila u postupku vrednovanja i klasifikacije radnih mjesta u državnoj službi i javnim službama

1.2. Prijedlog uredbe o rasponima koeficijenata u platnim razredima u jedinstvenoj platnoj ljestvici u državnoj službi i javnim službama

1.4. Prijedlog uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama

___

S 282. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane dana 31. siječnja 2024. godine, izdvajamo sljedeću točku dnevnog reda:

5. Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog strateškog okvira protiv raka do 2030., za razdoblje do 2025.

___

S 280. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane dana 25. siječnja 2024. godine, izdvajamo sljedeće točke dnevnog reda:

 2. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka

5. 5.1.  Prijedlog uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu

5.4.      Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2024. godini

7. Prijedlog odluke o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike ostvarenih iz rada i po osnovi rada temeljem granskih kolektivnih ugovora                 

___

S 277. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane dana 11. siječnja 2024. godine, izdvajamo sljedeće točke dnevnog reda:

7. Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa opskrbe Republike Hrvatske lijekovima proizvedenim iz ljudske plazme 2024.- 2027.

8. Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2026. godine

___

S 276. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane dana 4. siječnja 2024. godine, izdvajamo sljedeću točku dnevnog reda:

9.     b)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju novog Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske