11.01.2024.

[Zdravstvo] Sjednice Vlade Republike Hrvatske 2024.

S 282. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane dana 31. siječnja 2024. godine, izdvajamo sljedeću točku dnevnog reda:

5. Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog strateškog okvira protiv raka do 2030., za razdoblje do 2025.

___

S 280. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane dana 25. siječnja 2024. godine, izdvajamo sljedeće točke dnevnog reda:

 2. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti zraka

5. 5.1.  Prijedlog uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2024. godinu

5.4.      Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2024. godini

7. Prijedlog odluke o isplati materijalnih i nematerijalnih prava te drugih naknada za zaposlenike ostvarenih iz rada i po osnovi rada temeljem granskih kolektivnih ugovora                 

___

S 277. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane dana 11. siječnja 2024. godine, izdvajamo sljedeće točke dnevnog reda:

7. Prijedlog odluke o donošenju Nacionalnog programa opskrbe Republike Hrvatske lijekovima proizvedenim iz ljudske plazme 2024.- 2027.

8. Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2026. godine

___

S 276. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane dana 4. siječnja 2024. godine, izdvajamo sljedeću točku dnevnog reda:

9.     b)         Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju novog Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske