16.11.2023.

Sjednica Stručnog društva bolnica, 15.11.2023.

Dana 15. studenog 2023. godine održana je sjednica Stručnog društva bolnica, s niže priloženim dnevnim redom.

S obzirom na važnost tema, sjednici je nazočio i g. Tomislav Dulibić, dipl.iur., državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, kojemu zahvaljujemo na dolasku i aktivnom sudjelovanju, a također zahvaljujemo i nazočnim sudionicima iz bolničkih ustanova.

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Stručnog društva bolnica održane dana 28. ožujka 2023. godine;

2. Informacije i zauzimanje stajališta o ovrhama i prijedlozima nagodbi;

3. Priprema za prijenos osnivačkih prava općih bolnica s jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba na Republiku Hrvatsku;

4. Tijek provedbe smanjenja listi čekanja;

5. Prikaz analize poslovanja bolnica za razdoblje I.-IX.2023.;

6. Izbor predsjednika i dopredsjednika Stručnog društva bolnica;

7. Razno.