23.03.2023.

Sjednica Stručnog društva domova zdravlja, 22.03.2023.

Dana 22. ožujka 2023. godine održana je sjednica Stručnog društva domova zdravlja, s niže priloženim dnevnim redom:

  1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Stručnog društva domova zdravlja održane dana 28. listopada 2022. godine;
  2. Izbor predsjednika i dopredsjednika Stručnog društva domova zdravlja;
  3. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju;
  4. Prikaz analize poslovanja domova zdravlja za razdoblje I.-XII. 2022. godine;
  5. Prikaz analize prihodovanja domova zdravlja po djelatnostima za 2022. godinu te aktualna pitanja rada i poslovanja domova zdravlja.