30.05.2023.

[Zdravstvo] Sjednice Vlade Republike Hrvatske 2023.

S 221. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 29. svibnja 2023. godine, izdvajamo točku dnevnog reda

3.      Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavnicima Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana na Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu

___

S 215. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 11. svibnja 2023. godine, izdvajamo točke dnevnog reda

4. Nacrt konačnog prijedloga zakona o Registru zaposlenih i centraliziranom obračunu plaća u državnoj službi i javnim službama

6. Prijedlog odluke o proglašenju prestanka epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2

___

S 205. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 30. ožujka 2023. godine, izdvajamo točku dnevnog reda

18. b) Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske

___

Sa 199. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 9. ožujka 2023. godine, izdvajamo točke dnevnog reda

2.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (EU)

3.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (EU)

___

Sa 198. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 2. ožujka 2023. godine, izdvajamo točke dnevnog reda

9.         Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske

Napomena: U pregovarački odbor Vlade Republike Hrvatske za pregovore o sklapanju kolektivnog ugovora u svojstvu člana, između ostalih, imenuje se i direktor Udruge, mr. Dražen Jurković, dr.med. te u svojstvu zamjene, pravna savjetnica Tanja Paun, mag.iur.

14.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

16.6.    Prijedlog rezolucije o debljini (predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora)

___

Sa 186. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 20. siječnja 2023. godine, izdvajamo točke dnevnog reda

5.1.       Prijedlog uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2023. godinu      

5.4.       Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2023. godini