19.10.2022.

Sjednica Stručnog društva zavoda za javno zdravstvo, 19.10.2022.

Dana 19. listopada 2022. godine, u prostorijama Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske održana je sjednica Stručnog društva zavoda za javno zdravstvo Udruge, sa sljedećim dnevnim redom:

  • Izbor predsjednika i dopredsjednika Stručnog društva zavoda za javno zdravstvo;
  • Poslovnik o radu Stručnog društva zavoda za javno zdravstvo;
  • Verifikacija zapisnika sa sjednice Stručnog društva zavoda za javno zdravstvo održane dana 07. prosinca 2021. godine;
  • Problematika ljudskih potencijala i specijalizacija u zavodima za javno zdravstvo;
  • Prikaz analize poslovanja zavoda za javno zdravstvo za I.-VI.2022.;
  • Prijedlog Programa rada Stručnog društva zavoda za javno zdravstvo;
  • Razno.   

Foto-galerija: