06.09.2022.

Sjednica Stručnog društva zavoda za hitnu medicinu

Dana 6. rujna 2022. godine održana je sjednica Stručnog društva zavoda za hitnu medicinu Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, u prostorima Udruge, sa sljedećim dnevnim redom:

 

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Stručnog društva zavoda za hitnu medicinu održane dana 5. svibnja 2022. godine;

2. Prikaz analize poslovanja zavoda za hitnu medicinu za razdoblje I.-VI.2022. te aktualna pitanja poslovanja zavoda za hitnu medicinu (cijene goriva, glavarina, povećanje plaće i dr.);

3. Troškovi vezani za osnovicu za izračun plaća u javnim službama za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine;

4. Razno.