28.12.2021.

10. sjednica Predsjedništva Udruge, 28.12.2021.

Dana  28. prosinca 2021. godine, putem video-veze održana je 10. sjednica Predsjedništva Udruge, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika s 9. redovne sjednice Predsjedništva, održane dana 07. rujna 2021. godine;

2. Izvješće o radu Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske između dviju sjednica Predsjedništva i Program rada Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske za 2022. godinu;

Referent: mr. Dražen Jurković, dr.med.;

3. Financijski plan Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske za 2022. godinu i Odluka o visini članarine;

Referent: Petar Maković, struč.spec.oec.;

4. Prikaz analize poslovanja zdravstvenih ustanova za razdoblje I.-IX. 2021. godine i aktualna pitanja rada i poslovanja zdravstvenih ustanova;

Referenti: prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med., mr. Dražen Jurković, dr.med., Ivan- 

Kristijan Baričević, mag.oec.;

5. Razno.