04.11.2021.

Sjednica Stručnog društva zavoda za javno zdravstvo, 03.11.2021.

Dana 3. studenog 2021. godine, u prostorijama Udruge održana je sjednica Stručnog društva zavoda za javno zdravstvo, sa slijedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Stručnog društva zavoda za javno zdravstvo održane dana 20. listopada 2021. godine;

2. Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti;

3. Razno.