22.10.2021.

Sjednica Stručnog društva domova zdravlja, 22.10.2021.

Dana 22. listopada 2021. godine održana je sjednica Stručnog društva domova zdravlja, sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika sa sjednice Stručnog društva domova zdravlja održane dana 16. srpnja 2021. godine;
2. Rasprava o najavljenoj reformi zdravstvenog sustava;
3. Prikaz analize poslovanja domova zdravlja za razdoblje I.-VI.2021. i aktualna pitanja rada i poslovanja domova zdravlja;
4. Razno.