17.03.2021.

Sjednica Stručnog društva za hitnu medicinu, 17.03.2021.

 

Dana 17. ožujka 2021. godine održana je sjednica Stručnog društva za hitnu medicinu (putem video-linka), sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor predsjednika Stručnog društva zavoda za hitnu medicinu;
2. Poslovnik o radu Stručnog društva zavoda za hitnu medicinu;
3. Prikaz rezultata poslovanja zavoda za hitnu medicinu za razdoblje I.-XII.2020. godine;
4. Aktualna pitanja rada i poslovanja zavoda za hitnu medicinu;
5. Zaključci sa sastanka o aktualnostima rada i poslovanja zavoda za hitnu medicinu održanog dana 15. srpnja 2020. godine;
6. Program rada Stručnog društva zavoda za hitnu medicinu;
7. Razno.