20.01.2021.

6. sjednica Predsjedništva Udruge, 20.01.2021.

Dana 20. siječnja 2021. godine održana je 6. sjednica Predsjedništva Udruge (putem video-linka), sa sljedećim dnevnim redom:

1. Verifikacija zapisnika s 5. redovne sjednice Predsjedništva, održane dana 01. rujna 2020. godine;
2. Informacija ravnatelja zdravstvenih ustanova s područja zahvaćenog potresom od dana 29. prosinca 2020. godine;
3. Izvješće direktora o aktivnostima Udruge između dviju sjednica Predsjedništva;
Referent: mr. Dražen Jurković, dr.med.;
4. Prikaz rezultata poslovanja zdravstvenih ustanova i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za razdoblje I. – IX. 2020. godine;
Referent: Ivan-Kristijan Baričević, mag.oec., Ivan Lukovnjak, dipl.oec.;
5. Aktualna pitanja rada i poslovanja zdravstvenih ustanova;
Referenti: mr. Dražen Jurković, dr.med., Tanja Paun, mag.iur.;
6. Prikaz planiranih aktivnosti Ministarstva zdravstva u 2021. godini;
Referent: Tanja Paun, mag.iur.;
7. Prijedlog članova Predsjedništva Udruge;
Referent: prof.dr.sc. Mladen Bušić, prim.dr.med.;
8. Odluka o visini članarine;
Referent: Petar Maković, struč.spec.oec.;
9. Informacija o problemima vezanima za poslovni prostor Udruge;
Referent: mr. Dražen Jurković, dr.med.;
10. Razno.