16.01.2019.

Sjednica Stručnog društva domova zdravlja, 16.01.2019.

Dana 16. siječnja 2019. godine održana je sjednica Stručnog društva domova zdravlja, na kojoj su, uz predstavnike gotovo svih domova zdravlja, sudjelovali i predstavnici Ministarstva zdravstva, HZZO-a te predstavnici županija i županijskih odjela za zdravstvo. Dnevni red sjednice:

1.    Verifikacija zapisnika sa sjednice Stručnog društva domova zdravlja održane 19. lipnja 2018. godine;
2.    Primjena pojedinih instituta Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18) (dalje u tekstu: Zakon):
    - položaj i status doma zdravlja – postotak od ukupnog broja ordinacija potrebnih prema mreži javne zdravstvene službe u svakoj pojedinoj djelatnosti (članak 103. Zakona);
    - visina zakupnine – određivanje zakupnine za poslovni prostor u kojem se obavlja zdravstvea djelatnost (članci 106., 264., 268. Zakona);
    - nagrađivanje djelatnika za natprosječne rezultate rada (članak 162. Zakona);
    - posebno dežurstvo – lokacija i raspored provođenja posebnog dežurstva  (članak 195. Zakona);

3.    Razno.