26.02.2019.

[AKTUALNO] Formula za izračun cijene zakupnine poslovnih prostora - prijedlog DZ Karlovac

Na sjednici Stručnog društva domova zdravlja, održanoj 21. veljače 2019. godine u prostorijama Udruge, raspravljalo se o provedbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18), te je u svezi s tim ravnateljice Doma zdravlja Karlovac Tatjana Šterk-Tudić, mag.oec. izradila i prikazala prijedlog izračuna cijene zakupnine poslovnih prostora, koji se može pogledati: OVDJE.