21.03.2019.

148. sjednica Vlade RH, 21.03.2019. - točke vezane za granski Kolektivni ugovor

Sa 148sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 21. ožujka 2019., izdvajamo točke dnevnog reda vezane za Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja:

15.        a)  Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
             b)  Prijedlog odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske          
 

Pod točkom 15.a raspravljalo se o  Prijedlogu zaključka u vezi s potpisivanjem Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Navedenim prijedlogom Zaključka predviđa se prihvaćanje Nacrta prijedloga Dodatka I. Kolektivnom ugovoru, temeljem kojeg bi se Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja nastavio primjenjivati do zaključenja Dodatka II. Kolektivnom ugovoru, a najduže do 31. srpnja 2019. godine.

Pod točkom 15.b raspravljalo se o Prijedlogu odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske. Navedenim Prijedlogom odluke predviđa se pokretanje postupka pregovora o sklapanju izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, te da se u pregovarački odbor Vlade Republike Hrvatske kao član imenuje mr. Dražen Jurković, dr.med.spec., direktor Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske.

odluka