28.10.2021.

[Zdravstvo] Sjednice Vlade Republike Hrvatske 2021.

           3.4.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu po korisnicima proračuna
 
            3.5.      Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu po korisnicima proračuna i ekonomskoj klasifikaciji                       
                  
            3.6.      Analitički prikaz izmjena i dopuna podprojekata planiranih unutar proračunskih aktivnosti/projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu                                                

4.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu                                          
 
5.         5.1.      Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu, s obrazloženjem
 
            5.2.      Nacrti prijedloga financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2022. godinu i projekcija planova za 2023. i 2024. godinu, s obrazloženjem, za: e) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

5.3.      Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu po korisnicima proračuna
 
            5.4.      Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu po korisnicima proračuna i ekonomskoj klasifikaciji
 
            5.5.      Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu po korisnicima proračuna i izvorima financiranja
 
            5.6.      Nacrt prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu po svim izvorima financiranja
 
            5.7.      Analitički prikaz podprojekata planiranih unutar proračunskih aktivnosti/projekata koji se financiraju iz sredstava Europske unije u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu
 
            5.8.      Obrazloženje prijedloga financijskih planova korisnika državnog proračuna za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu                                  
 
6.         Nacrt konačnog prijedloga zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu  

_____

 • Sa 79. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 7. listopada 2021. godine, izdvajamo točke dnevnog reda:

6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2021. godini i 

11. Izvješće o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-COV-2 u Republici Hrvatskoj, za razdoblje od 1. lipnja do 31. kolovoza 2021. - provedba Zaključka Hrvatskoga sabora

_____

 • Sa 76. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 16. rujna 2021. godine, izdvajamo točku dnevnog reda:

10. Prijedlog odluke o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Izvod iz Prijedloga:

(...) Radnicima kojima za sate ostvarene u prekovremenom radu nije kumulativno isplaćeno uvećanje plaće s osnova posebnih uvjeta rada i dodatak za iznimnu odgovornost za život i  zdravlje ljudi, isplatit će se pripadajući nesporni iznos uvećanja plaće s osnova posebnih uvjeta rada, dodatak za iznimnu odgovornost za život i zdravlje ljudi te uvećanje plaće za znanstveni stupanj magistra znanosti, odnosno znanstveni stupanj doktora znanosti za sate prekovremenog rada (...)

(...) Sredstva za provedbu točke I. ove Odluke osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu, na pozicijama Ministarstva zdravstva u iznosu od 200 milijuna kuna, dok će se preostali iznos do 775 milijuna kuna osigurati najkasnije do 31. prosinca 2022., a sukladno fiskalnim mogućnostima državnog proračuna.(...)

_____

 • Sa 75. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 9. rujna 2021. godine, izdvajamo točku dnevnog reda:

14.       Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Imunološkog zavoda

_____

 • Sa 73. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 26. kolovoza 2021. godine, izdvajamo točku dnevnog reda:

10.       Prijedlog odluke o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za potporu hitnim mjerama protiv pandemije bolesti COVID-19 na području Republike Hrvatske, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela     

_____

 • Na 71. sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 29. srpnja 2021., donesene su Odluka o isplati sredstava bolničkim zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala te Odluka o isplati namjenske pomoći za podmirivanje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova u vlasništvu županija prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala. Ovim Odlukama, zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska osigurano je ukupno 514.183.194,00 kuna, a zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač županija ukupno 300.652.724,00 kuna. 
 • S 58. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 20. svibnja 2021. godine, izdvajamo točku dnevnog reda

5.  Nacrt prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu    

(Napomena: aktivnosti i izvršenje na poziciji 09605 Ministarstvo zdravstva mogu se pročitati  od str. 1654 do str. 1757 na gornjoj poveznici).

_____

 • S 55. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 29. travnja 2021. godine, izdvajamo točke dnevnog reda

1.    Prijedlog odluke o utvrđivanju Prijedloga nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. za završno usuglašavanje

23.  Izvješće o poslovanju Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu

_____

 •  S 54. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 22. travnja 2021. godine, izdvajamo točku dnevnog reda

9.    Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2021. godinu (NN 43/2020)

Preraspodjelom osiguravaju se dodatna sredstva u iznosu od 1.963.000.000 kuna na pozicijama Ministarstva zdravstva za povećani transfer Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, potrebna za podmirenje obveza nastalih kao posljedica epidemije bolesti COVID-19. 

_____

 • S 51. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 1. travnja 2021. godine, izdvajamo točku dnevnog reda

3.  Informacija o Sažetku nacrta nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Napomena: U dokumentu, Komponenta 5. odnosi se na zdravstvo: "Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava" (str. 65-67).

 _____

 • S 49. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 18. ožujka 2021. godine, izdvajamo točku dnevnog reda

8. Nacrt konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dentalnoj medicini

 _____

 • S 38. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 18. siječnja 2021. godine, izdvajamo točku dnevnog reda

10. Izvješće o učincima provedbe mjera iz Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti - provedba Zaključka Hrvatskoga sabora.

  _____

 • S 32. sjednice Vlade Republike Hrvatske od 23. prosinca 2020. godine, izdvajamo točku dnevnog reda:

2.  Prijedlog plana uvođenja, provođenja i praćenja cijepljenja protiv bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj

  _____

 • S 33. sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 30. prosinca 2020. godine, izdvajamo točku dnevnog reda

17.4.  Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2021. godini, objavljeno u "Narodnim novinama" br. 148/2020 od 31.12.2020.: ovdje.

  _____

 • S 34. (telefonske) sjednice Vlade Republike Hrvatske, održane 30. prosinca 2020. godine, izdvajamo točku dnevnog reda:

34 - 1 Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu, objavljeno u "Narodnim novinama" br. 148/2020 od 31.12.2020: ovdje.