[HZZO] Plaćanje zdrav. zaštite tijekom epidemije i druge vijesti

HZZO je i za svibanj osigurao sredstva za plaćanje zdravstvene zaštite ugovornim partnerima na posebno utvrđen način za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19
 

HZZO je i za svibanj osigurao sredstva za plaćanje zdravstvene zaštite ugovornim partnerima na posebno utvrđen način za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19.

Time se produžuje odluka donesena u travnju, prema kojoj je utvrđen način plaćanja zdravstvene zaštite s obzirom na organizaciju rada prilagođenu posebnim uvjetima tijekom trajanja epidemije, uzimajući u obzir potrebu osiguranja održivosti i kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite, te funkcionalnost zdravstvenog sustava Republike Hrvatske u cjelini.

 

Novi lijekovi na listama lijekova HZZO-a i usklađivanje cijena lijekova

HZZO je uskladio cijene lijekova uvrštenih na liste lijekova koje su izračunate u postupku godišnjeg izračuna cijena. Snižene su cijene za ukupno 454 originalnih pakiranja lijekova, pri čemu su snižene cijene za 315 pakiranja lijekova na osnovnoj listi lijekova.

Usklađivanjem cijena s dopunske liste lijekova snižene su tzv. doplate kod ukupno131 pakiranja lijekova, što za osigurane osobe HZZO-a predstavlja smanjenje sudjelovanja u cijeni lijekova. S dopunske liste lijekova je premješteno na osnovnu listu lijekova 8 pakiranja lijekova (čime je nestala doplata za osigurane osobe).

U redovnoj proceduri su na listu lijekova stavljena 2 nova lijeka: lijek (doravirin+lamivudin+tenofovir dizoproksil), za liječenje HIV infekcija i lijek upadacitinib, za liječenje reumatoidnog artritisa. Za lijek riluzol je izmijenjen  režim propisivanja, odnosno lijek je prešao u receptni status te će bolesnicima s amiotrofičnom lateralnom sklerozom biti olakšana dostupnost ovim lijekom. Dodatno su na liste lijekova stavljene nove  generičke i kliničke paralele te novi oblici i/ili nova pakiranja već postojećih lijekova. Stavljanjem novih lijekova te novih  generičkih i kliničkih paralela na listu proširuje se spektar lijekova koji osiguranici mogu za svoje liječenje dobiti na teret obveznog zdravstvenog osiguranja.

 

Suvremena pomagala koja koriste moderne tehnologije mogu na listu pomagala

Donošenjem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku stavljanja ortopedskih i drugih pomagala na osnovnu i dodatnu listu ortopedskih i drugih pomagala i određivanja cijena ortopedskih i drugih pomagala, omogućuje se stavljanje suvremenih pomagala koja koriste moderne tehnologije, na liste pomagala HZZO-a te se ujedno osigurava veća mogućnost izbora  i dostupnost pomagala osiguranim osobama.

 

HZZO nastavlja financirati pripravnički staž zdravstvenih radnika

HZZO nastavlja financiranje rada pripravnika – doktora medicine za koje će se financirati pripravnički staž osnovom prvog dijela Otvorenog javnog natječaja iz 2020. godine. Svi pristigli zahtjevi zadovoljavaju formalne uvjete te je u prijedlogu Liste prvenstva pripravnika uvršteno 2 kandidata doktora medicine.

Nakon provedenog natječaja, ugovorna zdravstvena ustanova će sklopiti ugovore o radu s odabranim kandidatima, na osnovi kojih će HZZO u najkraćem roku sklopiti ugovore o financiranju pripravničkog staža s ugovornom zdravstvenom ustanovom.

 

Popuna Mreže javne zdravstvene službe nakon provedenog natječaja

Zbog potrebe popune Mreže javne zdravstvene službe, nakon provedenog natječajakoji je bio objavljen 8. lipnja 2020. godine,prihvaćeni su najpovoljniji ponuditelji  za sklapanje ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, za sklapanje ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene zaštite i fizikalne terapije u kući, te za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Ponuditelji su prihvaćeni za razdoblje  do 31. prosinca 2020. godine.

U primarnoj zdravstvenoj zaštiti, prihvaćena su 3 ponuditelja u djelatnosti opće/obiteljske medicine, 13 ponuditelja u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite, te 17 ponuda privatnih praksi u djelatnosti zdravstvene njege u kući.

U izvanbolničkoj specijalističko –konzilijarne zdravstvenoj zaštiti, prihvaćena je jedna specijalistička ordinacija dentalne medicine (ortodoncija), jedna specijalistička ordinacija za oralnu kirurgiju te jedna ordinacija iz djelatnosti oftamologije.

U djelatnosti fizikalne terapije u kući prihvaćen je jedan ponuditelj.

U djelatnosti specifične zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja prihvaćen je jedan ponuditelj.

30.06.2020

Riječ direktora

Riječ direktora

    Poštovani, osobito mi je zadovoljstvo i izuzetna čast upoznati Vas s Udrugom poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, našim trenutnim aktivnostima, planovima i projektima u predstojećem razdoblju. Predstavljamo Vam našu novu, redizajniranu i osuvremenjenu web-stranicu, uz nove funkcionalnosti prilagođene za korištenje mobilinim te ...

Više ...

Tražilica