24.05.2021.

Nova e-Savjetovanja

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dana 23. svibnja 2021. godine otvorilo je javno e-Savjetovanje o Obrascu prethodne procjene učinaka propisa za Nacrt prijedloga Zakona o radu, s javnom raspravom koja traje do 7. lipnja 2021. godine.

__________________________________________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 20. svibnja 2021. godine otvorilo je javno e-Savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopuni Zakona o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima, s javnom raspravom koja traje do 19. lipnja 2021. godine.

__________________________________________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 18. ožujka 2021. godine otvorilo je javna e-Savjetovanja, s javnom raspravom koja traje do 19. travnja 2021. godine, kako slijedi:

  Savjetovanje o Nacrtu Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija
  Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu vođenja očevidnika o kemikalijama te o načinu i rokovima dostave podataka iz očevidnika

__________________________________________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 10. ožujka 2021. godine otvorilo je javno e-Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sigurnosti igračaka, s javnom raspravom koja traje do 11. travnja 2021 godine.

__________________________________________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 24. veljače 2021. godine otvorilo je javno e-Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o statodinamičkim, fiziološkim i drugim naporima, s javnom raspravom koja traje do 26. ožujka 2021 godine.

__________________________________________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 23. veljače 2021. godine otvorilo je javno e-Savjetovanje o Nacrtu odluke o utvrđivanju ovlaštenih zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja stručna procjena radi ostvarivanja statusa hrvatskog ratnog vojnog invalida po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za 2021. godinu, s javnom raspravom koja traje do 10. ožujka 2021 godine.

__________________________________________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 16. veljače 2021. godine otvorilo je javna e-Savjetovanja, s javnom raspravom koja traje do 18. ožujka 2021. godine, kako slijedi:

  •  
Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama pravilnika o dobroj praksi u prometu lijekova, davanju dozvola za promet na veliko lijekovima, davanju dozvola za posredovanje lijekovima i davanju potvrde o dobroj praksi u prometu lijekovima na veliko
  •  
Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama pravilnika o uvjetima za davanje proizvodne dozvole, zahtjevima dobre proizvođačke prakse te potvrdi o provođenju dobre proizvođačke prakse za lijekove  
  •  
Savjetovanje o Nacrtu pravilnik o izmjenama pravilnika o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda  
  •  
Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama pravilnika o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi  
  •  
Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama pravilnika o davanju odobrenja za paralelni uvoz lijeka  
  •  
Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjeni pravilnika o uvjetima za obavljanje prometa na malo i davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo medicinskim proizvodima  
  •  
Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjeni pravilnika o uvjetima za davanje dozvole specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima  
  •  
Savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izmjenama pravilnika o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet  
  •  
Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjenama pravilnika o uvjetima i načinu utvrđivanja zahtjeva dobre proizvođačke prakse i dobre prakse u prometu na veliko djelatnih tvari te o postupku upisa u očevidnik proizvođača, uvoznika i veleprodaja djelatnih tvari i davanju potvrde o provođenju dobre proizvođačke prakse  

__________________________________________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 18. siječnja 2021. godine otvorilo je javno e-Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, s javnom raspravom koja traje do 17. veljače 2021 godine.

__________________________________________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 15. prosinca 2020. godine otvorilo je javna e-savjetovanja, s javnom raspravom koja traje do 22. prosinca 2020., kako slijedi: 

__________________________________________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske otvorilo je: