Završena je Tradicionalna konferencija UPUZ-a!

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA