15.06.2018.

Završena su predavanja i ispit za četvrtu generaciju polaznika!

Završena su predavanja za četvrtu generaciju polaznika našeg program usavršavanja Menadžer u zdravstvenim sustavima 2018!

Ispod pogledajte raspored svih održanih predavanja za generaciju za 2018. godinu

18.01.2018. 17:00-18:30h 2h Ekonomsko-medicinske postavke bolničkog sustava Ivan Lukovnjak
Četvrtak 18:45–20:15h 2h Pravni okvir funkcioniranja zdravstvenog sustava RH Goran Trbojević
19.01.2018. 09:00-10:30h 2h Organizacija, modeli i financiranje zdravstvenog sustava, modeli zdravstvenih osiguranja i osnove DTS-a Dražen Jurković
Petak 10:45-12:15h 2h Pravni okvir funkcioniranja zdravstvenog sustava RH Darko Milković
25.01.2018. 17:00-18:30h 2h Pravni okvir funkcioniranja zdravstvenog sustava RH Marko Baretić
Četvrtak 18:45–20:15h 2h Osnove menadžmenta Marinko Jurcevic
26.01.2018. 09:00-10:30h 2h Organizacija, modeli i financiranje zdravstvenog sustava, modeli zdravstvenih osiguranja i osnove DTS-a Dražen Jurković
Petak 10:45-12:15h 2h Ekonomsko-medicinske postavke bolničkog sustava Ivan Lukovnjak
01.02.2018. 17:00-18:30h 2h Gost predavač Siniša Varga
Četvrtak 18:45–20:15h 2h Osnove menadžmenta Katarina Sokić
02.02.2018. 09:00-10:30h 2h Organizacija, modeli i financiranje zdravstvenog sustava, modeli zdravstvenih osiguranja i osnove DTS-a Dražen Jurković
Petak 10:45-12:15h 2h Ekonomsko-medicinske postavke bolničkog sustava Ivan Lukovnjak
08.02.2018. 17:00–18:30h 2h Organizacija, modeli i financiranje zdravstvenog sustava, modeli zdravstvenih osiguranja i osnove DTS-a Dražen Jurković
Četvrtak 18:45-20:15h 2h Obvezni doprinosi Marija Zuber
09.02.2018. 09:00-10:30h 2h Osnove Menadžementa Marija Kalinić
Petak 10:45-12:15h 2h gost predavač Siniša Varga
15.02.2018. 17:00-18:30h 2h Osnove Menadžementa Katarina Sokić
Četvrtak 18:45–20:15h 2h Komunikacijske vještine i odnosi s medijima Andreja Šantek
16.02.2018. 09:00-10:30h 2h Organizacija, modeli i financiranje zdravstvenog sustava, modeli zdravstvenih osiguranja i osnove DTS-a Dražen Jurković
Petak 10:45-12:15h 2h Organizacija, modeli i financiranje zdravstvenog sustava, modeli zdravstvenih osiguranja i osnove DTS-a Davor Katavić
22.02.2018. 17:00-18:30h 2h Ekonomsko-medicinske postavke bolničkog sustava, dts, dtp Mladen Bušić
Četvrtak 18:45–20:15h 2h Financijsko izvještavanje i javna nabava u zdravstvnim ustanovama Paško Anić Antić
23.02.2018. 09:00-10:30h 2h Ekonomsko-medicinske postavke bolničkog sustava, dts, dtp Davor Štimac
Petak 10:45-12:15h 2h Organizacija, modeli i financiranje zdravstvenog sustava, modeli zdravstvenih osiguranja i osnove DTS-a Davor Katavić
01.03.2018. 17:00-18:30h 2h Financijsko izvještavanje i javna nabava u zdravstvnim ustanovama Antoaneta Bilić
Četvrtak 18:45–20:15h 2h Obvezni doprinosi Marija Zuber
02.03.2018. 09:00-10:30h 2h Upravljanje kvalitetom, medicinske tehnologije i e-zdravstvo Antonija Balenović
Petak 10:45-12:15h 2h Gost predavač Jurica Toth
08.03.2018. 17:00-18:30h 2h Komunikacijske vještine i odnosi s medijima Ivana Rimac Lesički
         
Četvrtak 18:45–20:15h 2h Ekonomsko-medicinske postavke bolničkog sustava, dts, dtp Davor Štimac
09.03.2018. 09:00-10:30h 2h Financijsko izvještavanje i javna nabava u zdravstvnim ustanovama Ivan Idžojtić
Petak 10:45-12:15h 2h Organizacija, modeli i financiranje zdravstvenog sustava, modeli zdravstvenih osiguranja i osnove DTS-a Davor Katavić
15.03.2018. 17:00-18:30h 2h Organizacija primarne zdravstvene zaštite u RH- DZ, ZZJZ, ZHM Miro Hanževački
Četvrtak 18:45–20:15h 2h Ekonomsko-medicinske postavke bolničkog sustava, dts, dtp Davor Štimac
16.03.2018. 09:00-10:30h 2h Komunikacijske vještine i odnosi s medijima Ivana Rimac Lesički
Petak 10:45-12:15h 2h Komunikacijske vještine i odnosi s medijima Ivana Rimac Lesički
22.03.2018. 17:00-18:30h 2h Komunikacijske vještine i odnosi s medijima Ivana Rimac Lesički
Četvrtak 18:45–20:15h 2h Organizacija primarne zdravstvene zaštite u RH- DZ, ZZJZ, ZHM Miro Hanževački
23.03.2018. 09:00-10:30h 2h Gost predavač Siniša Varga
Petak 10:45-12:15h 2h Ekonomsko-medicinske postavke bolničkog sustava, dts, dtp Marko Banić
29. i 30.03.2018. - - USKRS -
29. i 30.03.2018. USKRS      
05.04.2018. 17:00-18:30h 2h Politika lijekova i farmakoekonomika Sani Pogorilić
Četvrtak 18:45–20:15h 2h Upravljanje kvalitetom, medicinske tehnologije i e-zdravstvo Antonija Balenović
06.04.2018. 09:00-10:30h 2h Organizacija primarne zdravstvene zaštite u RH- DZ, ZZJZ, ZHM Miroslav Venus
Petak 10:45-12:15h 2h Politika lijekova i farmakoekonomika Boris Lukovnjak
12.04.2018. 17:00-18:30h 2h Politika lijekova i farmakoekonomika Luka Vončina
Četvrtak 18:45–20:15h 2h Organizacija primarne zdravstvene zaštite u RH- DZ, ZZJZ, ZHM Maja Grba Bujević
13.04.2018. 09:00-10:30h 2h Upravljanje kvalitetom, medicinske tehnologije i e-zdravstvo Zvonimir Šostar
Petak 10:45-12:15h 2h Pravni okvir funkcioniranja zdravstvenog sustava RH Ksenija Klasić
19.04.2018. 17:00-18:30h 2h Organizacija primarne zdravstvene zaštite u RH- DZ, ZZJZ, ZHM Maja Grba Bujević
Četvrtak 18:45–20:15h 2h Upravljanje kvalitetom, medicinske tehnologije i e-zdravstvo Zvonimir Šostar
20.04.2018. 09:00-10:30h 2h Gost predavač Tatjana Prenđa Trupec
Petak 10:45-12:15h 2h Zaštita na radu Ivan Božajić
26.04.2018. 17:00-18:30h 2h Upravljanje kvalitetom, medicinske tehnologije i e-zdravstvo Zvonimir Šostar
Četvrtak 18:45–20:15h 2h Politika lijekova i farmakoekonomika Boris Lukovnjak
27.04.2018. 09:00-10:30h 2h Privatno zdravstvo i medicinski turizam Tomislav Madžar
Petak 10:45-12:15h 2h Privatno zdravstvo i medicinski turizam Tomislav Madžar
03.05.2018. 17:00-18:30h 2h Ekonomsko-medicinske postavke bolničkog sustava, dts, dtp Ivan Lukovnjak
Četvrtak 18:45–20:15h 2h Gost predavač Tatjana Prenđa Trupec
04.05.2018. 09:00-10:30h 2h Upravljanje kvalitetom, medicinske tehnologije i e-zdravstvo Antonija Balenović
Petak 10:45-12:15h 2h Pravni okvir funkcioniranja zdravstvenog sustava RH Hrvoje Orešić
10.05.2018. 17:00-18:30h 2h Pravni okvir funkcioniranja zdravstvenog sustava RH Marijana Mihaljević
Četvrtak 18:45–20:15h 2h Pravni okvir funkcioniranja zdravstvenog sustava RH Jasminka Katić Bubaš
11.05.2018. 09:00-10:30h 2h Gost predavač Siniša Varga
Petak 10:45-12:15h 2h

ZAVRŠNO PREDAVANJE

Dražen Jurković

GALERIJA - MENADŽMENT 2018.