13.07.2017.

Komentari polaznika - Mato Devčić

Mato Devčić, ravnatelj OB Koprivnica

Kratko i jasno, program je sadržajan i sveobihvatan, a organizacija sjajna, nemam prigovor na bilo koji aspekt usavršavanja.