12.07.2017.

Komentari polaznika - Maja Drašković

Maja Drašković, Bayer, Market Access Manager

Program usavršavanja “Menadžer u zdravstvenim sustavima” je prije svega mjesto susreta i razmjene iskustava sudionika iz različitih područja zdravstvenog sustava. Dovođenjem vrhunskih predavača iz zdravstvenog i nezdravstvenog sustava polaznicima je omogućeno stjecanje znanja koja do tada nisu imali kako bi s tako proširenim spoznajama bolje, svrsishodnije i učinkovitije upravljali ljudskim potencijalima i ustanovama kojima su na čelu. Osim praktičnih znanja primjenjivih odmah, program omogućuje aktivno sudjelovanje u kreiranju zdravstvenih politika kojima je za cilj unapređenje dosadašnjih praksi. Tijekom usavršavanja gradi se mreža eksperata koji su u stanju brže dovesti do promjena koje će rezultirati boljim ulaganjem zdravstvenog novca te time zadovoljnijim zaposlenicima i korisnicima zdravstvenih ustanova.