07.04.2021.

[07.04.2021.] “Izgradimo pravedniji i zdraviji svijet“

 

Ovogodišnji Svjetski dan zdravlja poziva na djelovanje u pravcu uklanjanja nejednakosti u zdravstvu te nastavlja globalnu kampanju kojom se ovaj puta ukazuje na potrebu izgradnje pravednijeg i zdravijeg svijeta za sve. Kampanja naglašava ustavno načelo SZO-a po kojemu je "uživanje najvišeg mogućeg zdravstvenog standarda jedno od temeljnih prava svakog čovjeka, bez obzira na rasu, vjeru, političko uvjerenje, ekonomski ili socijalni status."

Neravnopravnost nažalost još uvijek postoji u svijetu, pa i na razini dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite. To se posebice odnosi na neke udaljenije i teže dostupne dijelove ne samo globusa, nego i na relativno slabije dostupne krajeve u mnogim zemljama (brdsko-planinski krajevi, otoci i sl.) u kojima je otežano ostvarivanje punog zdravstvenog potencijala, dok drugi krajevi u tom smislu brže napreduju.

Nejednakosti u zdravstvu nisu samo nepravedne i neopravdane, već narušavaju i ono dosad postignuto, budući da vode ka rastu i povećanju, a ne smanjenju „društvenog jaza“, odnosno socijalnih razlika. Nejednakost u zdravstvu, međutim, može se spriječiti formiranjem i implementacijom strategija koje usmjeravaju veću pozornost na poboljšanje zdravstvene ravnopravnosti, posebice za najugroženije i marginalizirane skupine.

Pandemija bolesti COVID-19 teško je pogodila sve zemlje, ali se njezin utjecaj ipak najviše osjetio u zajednicama koje su ranjivije, izloženije bolesti i s manjom mogućnošću pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi, te stoga trpe i više negativnih posljedica pandemije. S tim u svezi, ovogodišnja globalna kampanja poziva sve odgovorne i zainteresirane pojedince i institucije na djelovanje u pravcu stvaranja kvalitetnijih uvjeta za život i rad, s posebnim naglaskom na uklanjanje nejednakosti u zdravstvu i osiguranje kvalitetne zdravstvene skrbi za svakog pojedinca.
_____

Svjetski dan zdravlja obilježava se 7. travnja svake godine. Od svog proglašenja na Prvoj zdravstvenoj skupštini 1948. godine te stupanja na snagu 1950., cilj ovog obilježavanja je probuditi svijest o određenoj važnoj zdravstvenoj temi te potaknuti aktivnosti kojima se globalno usmjerava pažnja na neke od najvažnijih aspekata zdravlja.

Izvor: WHO: World Health Day