28.05.2020.

[31.05.2020.] Svjetski dan nepušenja #NoTobaccoDay

Svjetska zdravstvena organizacija i javno zdravstvo diljem svijeta na dan 31. svibnja obilježavaju Svjetski dan nepušenja, koji naglašava postignuća i napredak cjelogodišnje globalne kampanje za svijet slobodan od duhanskog dima.

Ovogodišnja glavna tema zagovara zaštitu mlađih generacija, s fokusom na zaštitu djece i mladih, od manje ili više prikrivenog duhanskog marketinga te sprječavanje uporabe duhana i duhanskih proizvoda u toj ranjivoj skupini, budući da industrija sve više cilja na mlade kao na rastuće tržište za svoje proizvode.

Prema podacima za svijet iz 2015. godine, puši 17% mladih u dobi između 15 i 24 godine. U europskoj regiji 11,5% djevojčica i 13,8% dječaka u dobi od 13 do 15 godina korisnici su duhana. Iako se taj broj u kasnijoj dobi postupno smanjuje, što je rezultat velikih javnozdravstvenih napora za postizanjem kontrole i prestankom pušenja duhana, na zaštiti – posebice mladih – mora se učiniti još više.

Primjerice, osoba koja počne pušiti prije svojih 20-ih godina, osim što se izlaže većoj vjerojatnosti za pojavu ovisnosti i bolesti vezanih za konzumaciju duhanskih proizvoda, kao posljedica ranog pušenja javlja se i smanjena sposobnost kontrole i prekida s tom ovisnošću u kasnijoj dobi, što znatno otežava liječenje i njegove ishode.

U nastojanju da se približi mladima, industrija koristi dizajn i vizualnu prezentaciju proizvoda, kako bi ih učinila što privlačnijim ciljanim skupinama stanovništva, s mladima zanimljivim, „cool“ pakiranjima i brendiranjem. To je posebice vidljivo u nedavnom velikom interesu za e-cigarete i grijane duhanske proizvode („parilice“) s atraktivnim dizajnom i različitim privlačnim okusima koji se mogu dodati nikotinu.

Jedna od najznačajnijih inovacija u promociji uključuje nove marketinške strategije: reklamiranje duhana i duhanskih proizvoda u javnim medijima nije dopušteno u mnogim zemljama, stoga se oglašavanje i promidžba sve više okreću internetu i raznim društvenim mrežama, kao najčešćem mediju komunikacije među mladima. Takvo postupanje često zaobilazi zakonske propise o oglašavanju i promociji duhana, jer se duhanski proizvod ne prezentira kroz zasebni promidžbeni oglas, već se umjesto toga ugrađuje u druge sadržaje na internetu i društvenim mrežama te na taj način slobodno dolazi do potencijalnih novih korisnika među mladima.

Svjetski dan nepušenja 2020. ukazuje na potrebu edukacije i informiranja mladih o štetnim posljedicama konzumacije duhana i duhanskih proizvoda bilo kojeg tipa, kako bi bili odgovorni prema sebi, svom zdravlju, društvu i okolišu. Svjetski dan nepušenja također poziva društvo na što bolju kontrolu, pokretanje kampanja i intervencija, kako bi zaštitilo sadašnje generacije mladih, ali također i izgradilo svijest o štetnosti pušenja i povećalo prepoznavanje i otpornost dolazećih generacija mladih na "zavodljivu" privlačnost prikrivenih marketinških poruka.