05.02.2024.

[UPUZ-HR] Akcijski plan za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja - zavodi za javno zdravstvo

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske 30. siječnja 2024. godine uputila je Ministarstvu zdravstva i HZZO-u dopise u svezi Akcijskog plana za smanjenje neporeznih i parafiskalnih davanja u 2023. za 2024. godinu, koji je donesen na sjednici Vlade RH 28. prosinca 2023. godine. Akcijski plan sadrži dvije mjere (32. i 35.) koje se odnose na zavode za javno zdravstvo, a čijom će provedbom doći do značajnog smanjenja prihoda zavoda.

Naime, Akcijski plan predviđa smanjenje naknade za zdravstveni pregled na kliconoštvo osoba koje trebaju biti pod zdravstvenim nadzorom, tzv. sanitarne iskaznice, za 50% te smanjenje naknade za edukacije o higijeni osoblja koje radi u neposrednom kontaktu s hranom, tzv. higijenski minimum, za 50%. Rok provedbe je I. kvartal 2024. godine.

Kako bi se očuvalo kvalitetno funkcioniranje zavoda za javno zdravstvo uslijed smanjenja prihoda od predmetnih pregleda i edukacija, Udruga je u dopisu iznijela nekoliko prijedloga.

  • Dopis se može pogledati: OVDJE