06.07.2023.

Osnovica za izračun plaća iz 2016., tzv. 6%

Vezano za obračun osnovice za izračun plaća u javnim službama iz 2016. godine (tzv. 6%), Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu, objavljenima u Narodnim novinama br. 63/23., osigurano je 12 milijuna eura za isplatu pomoći zdravstvenim ustanovama za isplaćene pravomoćne sudske presude vezano za osnovicu. Uključujući ova sredstva, u Državnom proračunu osigurano je ukupno 17 milijuna eura za ovu namjenu. U tijeku je priprema odluke Vlade Republike Hrvatske o ovome.

Udruga je o potrebi osiguranja sredstava za zdravstvene ustanove za troškove vezane za osnovicu za izračun plaća u javnim službama tijekom posljednjih godina uputila niz dopisa, razgovarala na sastancima, kongresima, predavanjima.