07.03.2023.

[Dopis] Limit u djelatnosti medicinske mikrobiologije s parazitologijom ZZJZ

Udruga je dana 6. ožujka 2023. godine uputila dopis Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO) u svezi trenda konstantnog povećanja broja mikrobioloških pretraga te povećanja broja uzoraka koji se testiraju molekularnim metodama, zbog čega zavodi za javno zdravstvo premašuju ugovoreni limit u djelatnosti medicinske mikrobiologije s parazitologijom. Također, kontinuirano se povećavaju troškovi provođenja pretraga, među kojima su troškovi reagensa i potrošnog materijala. 

Nakon što dosegnu limit, zavodi samostalno snose daljnje troškove, kako bi svim pacijentima bila pružena potrebna zdravstvena zaštita. Navedeno negativno utječe na njihovo poslovanje, čime se dovode u pitanje kvaliteta i dostupnost zdravstvene zaštite za pacijente.

S tim u svezi, predlaže se povećanje cijena zdravstvenih usluga utvrđenih od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) u djelatnosti medicinske mikrobiologije s parazitologijom te utvrđivanje mjesečnog odnosno godišnjeg limita ugovorenih financijskih sredstava u toj djelatnosti u realnoj vrijednosti odnosno na način da pacijentima sve potrebne pretrage budu pružene, a zavodima za javno zdravstvo budu nadoknađeni troškovi njihovog provođenja.

  • Dopis se može pogledati: OVDJE