01.12.2022.

Prijedlozi Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske kontinuirano iznosi prijedloge za unaprjeđenje zdravstvenog sustava te rada i poslovanja zdravstvenih ustanova. Financijska stabilnost temelj je ostalih reformskih mjera te je bez financijske održivosti teško govoriti o jednakosti zdravstvene zaštite za sve građane, kvaliteti, dostupnosti, izvrsnosti i sl.

U cilju postizanja i dugoročnog očuvanja financijske stabilnosti zdravstvenih ustanova i zdravstvenog sustava u cjelini, između ostalog, potrebno je da se cijene zdravstvenih usluga, koje nacionalni osiguravatelj plaća ugovornim pružateljima zdravstvenih usluga za izvršene usluge, utvrđuju na način da odgovaraju troškovima pružanja tih usluga, a limiti da se prilagode tako utvrđenim cijenama. Smatramo da bi se navedeno moglo postići tako da se cijene zdravstvenih usluga i limiti utvrđuju putem sporazuma između predstavnika nacionalnog osiguravatelja i predstavnika ugovornih pružatelja zdravstvenih usluga, uz arbitriranje ministarstva nadležnog za zdravstvo o iznosima o kojima se ne postigne sporazum. Cijene zdravstvenih usluga i limiti utvrđivali bi se jednom godišnje i vrijedili za naredno jednogodišnje razdoblje, kako bi se mogli prilagođavati kretanju troškova rada. Pri tome, navodimo primjer Slovenije.

Također, ostvarivanje reformskih ciljeva uvelike ovisi o adekvatnoj strukturi i pokrivenosti područja potrebnim kadrovima. Radi pravovremenog planiranja i učinkovitog upravljanja kadrovima u zdravstvu, predlažemo centralno planiranje i raspisivanje natječaja za specijalistička usavršavanja od strane Ministarstva zdravstva, uz centralno osiguranje potrebnih financijskih sredstava.