23.11.2022.

[UPUZ-HR]: Dopisi HZZO-u o aktualnim problemima zdrav. ustanova

Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske zaprimila je 17. studenog 2022. godine odgovor Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje od 10. studenog 2022. godine, vezano za povećanje osnovice za izračun plaća u javnim službama od 1. svibnja 2022. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, koja je stupila na snagu 4. lipnja 2022. godine.

  • Dopis se može pogledati OVDJE

_____

Udruga je dana 24. listopada 2022. godine uputila HZZO-u dopis u svezi obveze propisane Pravilnikom o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN 72/19) po kojoj zdravstvene ustanove koje se bave sanitetskim prijevozom moraju imati dispečere u prijavno-dojavnoj jedinici sanitetskog prijevoza, ali istovremeno ne mogu ostvariti sredstva za njihov rad temeljem ugovora o provođenju zdravstvene zaštite s HZZO-om, već zdravstvene ustanove njihov rad financiraju iz vlastitih sredstava. Udruga stoga predlaže da HZZO omogući zdravstvenim ustanovama ugovaranje dispečera u prijavno-dojavnim jedinicama u sanitetskom prijevozu.

Nadalje, u svezi naknade za putni trošak za hitnu medicinu i sanitetski prijevoz, koja je nepromijenjena od 1. travnja 2014. godine te iznosi 1,50 kuna po prijeđenom kilometru, Udruga konstatira kako su u međuvremenu cijene goriva značajno povećane, a također su rasli i drugi troškovi rada zdravstvenih ustanova, stoga trenutni iznos naknade za putni trošak nije dostatan. S tim u svezi, Udruga predlaže da se razmotri mogućnost odgovarajućeg povećanja iznosa naknade za putni trošak.

  • Dopis se može pogledati OVDJE

_____

Sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22), osnovica za izračun plaće u javnim službama porasla je za 4% od 1. svibnja 2022. godine. S tim u svezi, zdravstvene ustanove ostvarile su povećane troškove za plaće zaposlenika za mjesec svibanj 2022. godine, dok se povećani iznosi sredstava primjenjuju tek od narednog mjeseca, lipnja 2022. godine, što predstavlja  opterećenje za proračune zdravstvenih ustanova te čini znatnu stavku u njihovu poslovanju. Stoga Udruga, u svom dopisu od 24. listopada 2022. godine, upućuje HZZO-u pitanje hoće li razlika sredstava za povećane iznose plaća za mjesec svibanj 2022. godine biti nadoknađena zdravstvenim ustanovama te na koji način.

  • Dopis se može pogledati OVDJE.

_____

U svom dopisu od 18. listopada 2022. godine, Udruga predlaže HZZO-u razmatranje mogućnosti nadoknade povećanih troškova za plaće vozača sanitetskog prijevoza zdravstvenim ustanovama koje obavljaju djelatnost sanitetskog prijevoza od početka primjene povećanog koeficijenta te omogućavanje ugovaranja povećanih sredstava za buduće razdoblje.

Naime, Uredbom o izmjenama i dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, objavljenom u Narodnim novinama br. 82/2022, koja je stupila na snagu 23. srpnja 2022. godine, povećan je koeficijent složenosti poslova vozača sanitetskog prijevoza s 0,776 na 0,900. Povećanje navedenog koeficijenta dovelo je do povećanja troškova za plaće vozača sanitetskog prijevoza u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju djelatnost sanitetskog prijevoza, a što, s obzirom na broj vozača, čini znatnu stavku u poslovanju.

  • Dopis se može pogledati OVDJE.