18.07.2022.

Radna skupina za Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

U Radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, u ime Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske imenovani su direktor mr. Dražen Jurković, dr.med., kao član i pravna savjetnica Tanja Paun, mag.iur., kao zamjenica člana.

Radna skupina formirana je u studenom 2021. te je u srpnju 2022  godine dopunjena novim članovima, medu kojima su i predstavnici Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske.

Na sastanku Radne skupine održanom 15. srpnja 2022. godine u Ministarstvu zdravstva, iznesene su informacije o dijelovima Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju za koje se pripremaju izmjene i dopune, no za sada nije predstavljen tekst tih izmjena.

Stupanje na snagu novog Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju očekuje se 1. siječnja 2023. godine.