18.07.2022.

Savjetodavna skupina za Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

U Savjetodavnu stručnu radnu skupinu za izradu Nacrta prijedloga Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, u ime Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske imenovani su direktor mr. Dražen Jurković, dr.med., kao član i pravna savjetnica Tanja Paun, mag.iur., kao zamjenica člana.

Savjetodavna stručna radna skupina osnovana je Odlukom ministra zdravstva od 13. srpnja 2022. godine.

Na sastanku Savjetodavne radne skupine, održanom 15. srpnja 2022. godine u Ministarstvu zdravstva, iznesene su informacije o dijelovima Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju za koje se pripremaju izmjene i dopune, no za sada nije predstavljen tekst tih izmjena.

Stupanje na snagu novog Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju očekuje se 1. siječnja 2023. godine.