21.06.2022.

Upute o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru - ažurirano, lipanj 2022.

Ažurirana verzija Upute o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru (lipanj 2022.), može se pogledati OVDJE