13.06.2022.

Održano predavanje: "Subjekti u sustavu proračuna - prilagodbe u procesu zamjene hrvatske kune eurom" - 13.06.2022.

Dana 13.06.2022. održano je predavanje za ustanove-članice na temu:

''Postupanje subjekata u sustavu proračuna u njihovim aktivnostima i prilagodbama koje ih očekuju u procesu zamjene hrvatske kune eurom''

Organizator je Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske u suradnji s Ministarstvom financija, a nastavno na sastanak predstavnika Udruge s predstavnicima Ministarstva financija na temu dodatnih troškova zdravstvenih ustanova radi usklađenja informatičkih sustava s uvođenjem eura.

Predavanje su održali predstavnici Ministarstva financija: Danijela Stepić, dipl.oec., zamjenica državnog rizničara i Hana Zoričić, dipl.oec. načelnica sektora.

Kao predstavnik Ministarstva zdravstva, predavanju je nazočio dr. sc. Domagoj Dodig, dipl. oec., načelnik Sektora za financijske poslove, sa suradnicima.
Sudionicima su se uvodno obratili predsjednik Udruge, prof. prim. dr. sc. Goran Roić, dr. med. te direktor Udruge, mr. Dražen Jurković, dr. med., naglasivši važnost teme za zdravstvene ustanove.


Tematske cjeline predavanja:

a. Dvojno Iskazivanje kod tijela javne vlasti
Dvojno iskazivanje cijena roba i usluga te naknada (cjenici, obavijesti, ponude i sl.)
Izuzeci od obveze dvojnog iskazivanja cijena
Dvojno iskazivanje na računima
Dvojno iskazivanje plaća odnosno naknada plaće i materijalnih prava

b. Izrada planskih i izvještajnih dokumenta subjekata u sustavu proračuna
Financijski plan, proračun i izvještaj o izvršenju proračuna

c. Sustav izvršavanja državnog proračuna
Izvršavanje platnih transakcija
Prilagodbe informatičkih sustava

d. Financijsko i računovodstveno poslovanje
Poslovne knjige
Knjigovodstvene evidencije knjigovodstvenih isprava
Gotovinsko poslovanje – blagajne
Obračun plaća i drugog dohotka
Financijski izvještaji

Predavanje je namijenjeno ravnateljima zdravstvenih ustanova, njihovim zamjenicima i pomoćnicima te zaposlenicima ekonomske i pravne struke, kao i svim zaposlenicima koji su uključeni u postupak ugovaranja usluga usklađenja informatičkih sustava zdravstvenih ustanova s pružateljima tih usluga te svima drugima zainteresiranima.