28.06.2022.

[2022.] Novosti iz HZZO-a

29.06.2022.

  • Proveden postupak godišnjeg usklađivanja cijena lijekova

HZZO je proveo postupak godišnjeg usklađivanja, odnosno snižavanja cijena lijekova za ukupno 513 originalnih pakiranja. Cijena je snižena za 391 lijek s Osnovne liste, te za 122 lijeka s Dopunske liste. Na Osnovnu listu uvršteno je 8 lijekova koji su se do sada nalazili na Dopunskoj listi. Također, za 114 lijekova je na Dopunskoj listi smanjen iznos doplate za osigurane osobe. U redovnoj proceduri su na liste lijekova HZZO-a stavljene nove generičke i kliničke paralele te novi oblici već postojećih lijekova na listi.

  • Uvrštena nova pomagala na liste pomagala

Na Osnovnu listu ortopedskih i drugih pomagala stavljeno je jedno istovrsno pomagalo iz skupine ortoza za nožni zglob i stopalo. Na Dodatnu listu su stavljena 3 nova pomagala s višom razinom cijene u odnosu na pomagala s Osnovne liste, a to su stopalo od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne), jednoosovinsko koljeno-hidraulično i višeosovinsko koljeno- hidraulično.

  • Niža cijena PCR testa

Od početka epidemije došlo je do značajnijih promjena u opskrbi potrebnim reagensima i smanjenja cijene reagensa. S obzirom na nove okolnosti na tržištu, veću dostupnost i povoljnije cijene reagensa utvrđena je niža cijena za provođenje dijagnostičkog postupka PCR testiranja na bolest COVID-19. Nova cijena koju će HZZO plaćati svojim ugovornim ustanovama za PCR testiranje na COVID- 19 je 276,56 kuna.

_________

Prethodno:

27.06.2022.

  • Najavljen početak projekta eHZZO

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) i Atos, strateški partner projekta i svjetski lider u području digitalne transformacije, predstavili su jučer u prostorijama Direkcije HZZO-a početak projekta eHZZO na čijem će razvoju zajednički raditi sljedećih 19 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta e-HZZO iznosi 114.705.882 kuna, od čega EU bespovratno sufinancira 85% ukupne vrijednosti projekta, dok će nacionalno sufinanciranje iznositi 15%.

Projektom se razvija novi IT sustav s ciljem uspostave efikasnijeg upravljanja i nadzora u zdravstvenom sustavu. Središnjim IT sustavom HZZO-a povećat će se učinkovitost i transparentnost cjelokupnog zdravstvenog sustava, omogućiti digitalna razmjena podataka s nacionalnim i međunarodnim institucijama te interoperabilnost na svim razinama. Sustav će omogućiti lakšu komunikaciju prema vanjskim korisnicima, visoku dostupnost podataka nužnih za upravljanje poslovnim procesima i izvješćivanje. Sustavom se doprinosi zdravstvenoj zaštiti visoke kvalitete te razvoju novih e-usluga za osiguranike RH.

Sustav HZZO-a sadrži podatke o osiguranim osobama i troškovima pružanja zdravstvene zaštite pacijentima i predstavlja glavni izvor podataka za procese planiranja zdravstvenog sustava Republike Hrvatske.

"Zahvaljujem svima koji rade na ovom velikom projektu za njihov neizmjerni trud. HZZO ima jedan od najvažnijih informatičkih sustava u Republici Hrvatskoj pa će tako projekt eHZZO-a, kada bude završen, donijeti korist svim osiguranicima HZZO-a kroz bolju organizaciju i dostupnost zdravstvene zaštite", izjavila je dr. Veronika Laušin, zamjenica ravnatelja HZZO-a.

"Izuzetno sam optimističan oko provedbe ovog velikog i važnog projekta jer je suradnja Atosa i HZZO-a počela u izuzetno dobroj radnoj atmosferi. Naravno da projekti poput eHZZO-a predstavljaju prave izazove, ali naša je stručnost i iskustvo na jako visokoj razini, kako globalno, tako i u Hrvatskoj. Atos je jedna od najvećih IT kompanija u Europskoj uniji s velikim brojem odrađenih projekata u zdravstvu, osiguranjima i javnom sektoru. Naše kompetencije i predanost dodatno potvrđuje činjenica da smo 30 godina pouzdani IT partner Olimpijskih i Paraolimpijskih igara. Samo u Republici Hrvatskoj imamo oko 300 zaposlenika, a poslujemo u 71 zemlji s ukupno 111,000 zaposlenika i godišnjim prihodom većim od 11 milijardi eura", izjavio je Sandi Marušić, direktor Atosa u Hrvatskoj.

Na predstavljanju je partnere i goste pozdravio i Saša Gogić, operativni direktor Atosa u Hrvatskoj, koji je također istaknuo pozitivno ozračje suradnje u kojem je započeo rad na projektu eHZZO.

Pomoćnica ravnatelja za informacijske tehnologije Jelena Curać na kraju predstavljanja izrazila je veliki entuzijazam oko početka projekta eHZZO, naglasivši važnost profesionalnog izazova za informatičke stručnjake HZZO-a, jer kako je rekla, jednom u karijeri otvara se prilika za sudjelovanje u ovako velikom projektu, kao i mogućnost za stručnjake da daju doprinos vremenu u kojem djeluju i ostave važan profesionalni trag.

_________

25.03.2022.

  • Dodatni timovi hitne medicinske službe na cestama za vrijeme turističke sezone 2022.

S ciljem povećanja sigurnosti u prometu tijekom turističke sezone 2022. godine, HZZO je i ove godine osigurao financijska sredstva za provođenje hitne medicinske pomoći na autocestama i državnim cestama.

Sredstva su osigurana za 17 timova na punktovima na cestama za ukupno 89 dana koliko će se u ljetnoj sezoni 2022. godine provoditi dodatno dežurstvo, osim dodatnog tima u Ćilipima te prijavno dojavne jedinice u Splitu za koje će se dežurstvo provoditi kontinuirano od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine.

Ovom odlukom osigurava se veća dostupnost zdravstvene zaštite tijekom turističke sezone u 2022. godini, kako osiguranim osobama HZZO-a tako i svim domaćim i stranim turistima koji se tijekom turističke sezone zateknu u Republici Hrvatskoj.

  • Izvješće o radu sektora kontrole HZZO-a za 2021. godinu

Kontrolori HZZO-a su pri ugovornim subjektima HZZO-a u 2021. proveli ukupno 18.951 kontrola, što je u odnosu na 2020. porast od 76 %, od toga 18.603 kontrola na razini primarne zdravstvene zaštite, 295 kontrola na razini sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite i razini zdravstvenih zavoda te 53 kontrole pri isporučiteljima ortopedskih i drugih pomagala. U 16.885 kontrola ili 89 % svih provedenih kontrola nisu utvrđene nepravilnosti. Kršenje ugovornih obveza utvrđeno je u 11 % provedenih kontrola te su kontrolori HZZO-a ugovornim subjektima izrekli 2.066 ugovorne mjere, od čega je izrečeno 1.473 opomene, 399 opomena s naplatom štete, 169 opomena s novčanom kaznom, 16 opomena s novčanom kaznom i naplatom štete, sedam (7) opomena pred raskid ugovora, od toga pet (5) opomena pred raskid ugovora s novčanom kaznom, jedna (1) opomena pred raskid ugovora s naplatom štete i jedna (1) opomena pred raskid ugovora s naplatom štete i novčanom kaznom, te su pokrenuta dva (2) postupka za raskid Ugovora.

U provedenim kontrolama privremene nesposobnosti za rad (PNR) sveukupno je pregledano 49.265 osiguranika/osobnih zdravstvenih kartona i zaključeno 17.366 PNR-a ili 35 % kontroliranih PNR-a, što u odnosu na isto razbolje 2020. znači da je u 2021. pregledano 26.283 ili 114 % više osiguranika/osobnih zdravstvenih kartona te zaključeno 11.497 ili 196 % više PNR-a.

Ukupna stopa PNR-a u razdoblju siječanj – prosinac 2021. iznosila je 4,00; od toga 1,97 na teret poslodavca, a 2,03 na teret HZZO-a. U istom razdoblju 2020. ukupna stopa PNR-a bila je 3,60; od toga 1,70 na teret poslodavca, a 1,90 na teret HZZO-a. Iz navedenog proizlazi kako je u razdoblju siječanj – prosinac 2021. u odnosu na isto razdoblje 2020. ukupna stopa PNR-a bila veća za 11,1 %, odnosno stopa PNR-a na teret poslodavca bila je veća za 15,9 %, a na teret HZZO-a veća za 6,8 %. Ukupna stopa PNR-a na osnovi izolacije vezane uz bolest COVID – 19 uzrokovanu virusom SARS-CoV-2, u razdoblju siječanj – prosinac 2021. iznosila je 0,14, što je u odnosu na 2020. porast od 0,02 ili 14 %.

Kontrolori HZZO-a u 2021. godini radili su i na području kontrole i uređenja Listi čekanja pa su sada bolničke zdravstvene ustanove značajno povećale broj termina dostupnih za pružanje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, kao i broj termina dostupnih izabranim doktorima primarne zdravstvene zaštite za eNaručivanje.

_________

01.02.2022.

  • Inzulinske pumpe uvrštene na liste pomagala HZZO-a

HZZO je na liste pomagala stavio inzulinske pumpe, koje je do sada nabavljao isključivo putem javne nabave, te druge uređaje za isporuku inzulina, na koje će osigurane osobe moći ostvarivati pravo u skladu s utvrđenom medicinskom indikacijom i prema kriterijima koji su stručno definirani. Cilj je osiguranje još veće dostupnosti ovih pomagala oboljelima kod kojih će njihova primjena doprinijeti prevenciji dugoročnih, kroničnih komplikacija šećerne bolesti.

_________

13.01.2022.

  • Provođenje testiranja brzim antigenskim testom (BAT)

Zbog iznimne epidemiološke situacije izazvane virusom COVID-19 te upute Ministarstva zdravstva o provođenju testiranja brzim antigenskim testom (dalje: BAT) u ordinacijama opće/obiteljske medicine i zdravstvene zaštite predškolske djece Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) je na izvanrednoj sjednici Upravnog vijeća donio odluku o načinu plaćanja ovog testiranja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Utvrđen je novi postupak BAT (BT020 – Brzi antigenski test na COVID-19 koji uključuje i trošak testa) cijene 62,05 kn dok je i nadalje u primjeni postupak BAT bez troška testa (BT019) cijene 41,30 kn (kada su testovi distribuirani od strane Županijskih zavoda za javno zdravstvo).

Testiranje brzim antigenskim testom (oba navedena postupka) će ordinacijama opće/obiteljske medicine i zdravstvene zaštite predškolske djece biti plaćeno izvan maksimalnog iznosa sredstava za provođenje dijagnostičko-terapijskih postupaka (limita) utvrđenog u skladu sa sklopljenim ugovorima o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja. Provođenje testiranja brzim antigenskim testom (BAT).

______

Izvor: https://www.hzzo.hr/