01.12.2022.

Novi objavljeni dokumenti Ministarstva zdravstva RH - 2022.

Ministarstvo zdravstva RH dana 1. prosinca 2022. na svojim mrežnim stranicama objavilo je:

_________

Ministarstvo zdravstva RH dana 25. studenog 2022. na svojim mrežnim stranicama objavilo je:

_________

Ministarstvo zdravstva RH dana 18. listopada 2022. na svojim mrežnim stranicama objavilo je:

_________

Ministarstvo zdravstva RH dana 27. rujna 2022. na svojim mrežnim stranicama objavilo je:

_________

Ministarstvo zdravstva RH dana 20. i 21. rujna 2022. na svojim mrežnim stranicama objavilo je:

_________

Ministarstvo zdravstva RH dana 1. kolovoza 2022. na svojim mrežnim stranicama objavilo je:

_________

Ministarstvo zdravstva RH dana 28. srpnja 2022. na svojim mrežnim stranicama objavilo je:

_________

Ministarstvo zdravstva RH dana 21. srpnja 2022. na svojim mrežnim stranicama objavilo je dokumente:

_________

Ministarstvo zdravstva RH dana 13. srpnja 2022. na svojim mrežnim stranicama objavilo je dokumente:

_________

Ministarstvo zdravstva RH dana 4. srpnja 2022. na svojim mrežnim stranicama objavilo je poziv za dostavu podataka o potrebi za odgovarajućim specijalnostima zdravstvenih radnika, u svrhu proširenja Nacionalnog plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje (2020. – 2024.) (NN 103/2020). Poziv se može pogledati na:

 _________

Ministarstvo zdravstva RH dana 29. lipnja 2022. na svojim mrežnim stranicama objavilo je

Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga ulaganje u medicinsko-rehabilitacijsku opremu u svrhu unaprjeđenja i podizanja kvalitete pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu, s popratnom dokumentacijom: 

Javni poziv vodi  se kao ograničeni postupak u modalitetu trajno otvorenog poziva na dostavu projektnih prijedloga od dana objave poziva do iskorištenja sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 30. rujna 2022. godine. Javni poziv može se pogledati na  https://zdravlje.gov.hr/zdravstveni-turizam-5532/vijesti-iz-zdravstvenog-turizma/5535 

_________

Ministarstvo zdravstva RH dana 23. lipnja 2022. na svojim mrežnim stranicama objavilo je:

_________

Ministarstvo zdravstva RH dana 25. svibnja 2022. na svojim mrežnim stranicama objavilo je:

_________

Ministarstvo zdravstva RH dana 9. svibnja 2022. na svojim mrežnim stranicama objavilo je:

_________

Ministarstvo zdravstva RH 22. travnja 2022. na svojim mrežnim stranicama objavilo je:

Ministarstvo zdravstva u okviru projekta „Uspostavljanje sustava akreditacije za bolničke zdravstvene ustanove“ koji će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 4 – „Dobro upravljanje“ Specifičnog cilja 11. i 1. “Povećanje djelotvornosti i kapaciteta u javnoj upravi kroz poboljšanje pružanja usluga i upravljanja ljudskim potencijalima“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“ provodi postupak usklađivanja važećih akreditacijskih standarda, Pravilnik o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove („Narodne novine“, broj: 92/2019), kako bi nacionalni akreditacijski standardi bili usklađeni sa zahtjevima ISQua-e (Međunarodna organizacija za kvalitetu u zdravstvu), prema  5. verziji njihovih standarda.

_________

Ministarstvo zdravstva RH 19. travnja 2022. na svojim mrežnim stranicama objavilo je popis članova povjerenstava Ministarstva zdravstva:

_________

Ministarstvo zdravstva RH 14. ožujka 2022. na svojim mrežnim stranicama objavilo je:

_________

Ministarstvo zdravstva RH 7. ožujka 2022. na svojim mrežnim stranicama objavilo je:

_________

Ministarstvo zdravstva RH 21. veljače 2022. na svojim mrežnim stranicama objavilo je:

_________

Ministarstvo zdravstva RH 7. veljače 2022. na svojim mrežnim stranicama objavilo je:

_________

Ministarstvo zdravstva RH 3. veljače 2022. na svojim mrežnim stranicama objavilo je:

_________

Ministarstvo zdravstva RH 27. siječnja 2022. na svojim mrežnim stranicama objavilo je:

_________

Ministarstvo zdravstva RH 25. siječnja 2022. na svojim mrežnim stranicama objavilo je:

_________

Ministarstvo zdravstva RH 10. siječnja 2022. na svojim mrežnim stranicama objavilo je: