08.10.2021.

Novi objavljeni dokumenti Ministarstva zdravstva RH

Ministarstvo zdravstva RH 7. listopada 2021. na svojim mrežnim stranicama objavilo je: 

_________

Ministarstvo zdravstva RH 15.07.2021. na svojim je mrežnim stranicama objavilo je dokumente Popis odobrenih kliničkih ispitivanja u razdoblju 2010-2020., koji su ažurirani 15. srpnja 2021. godine:

_________

Ministarstvo zdravstva 12.07.2021. na svojim je mrežnim stranicama objavilo je dokumente:

_________

Ministarstvo zdravstva 02.07.2021. na svojim je mrežnim stranicama objavilo je Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti s Obrazloženjem i Izvješćem o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću (od 12.03.do 11.04.2020.).:

_________

Ministarstvo zdravstva 21.05.2021. na svojim je mrežnim stranicama objavilo je dokumente u svezi:

1) Nacrta pravilnika o izmjenama Pravilnika o davanju odobrenja za stavljanje lijeka u promet

2) Nacrta pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima i načinu utvrđivanja zahtjeva dobre proizvođačke prakse i dobre prakse u prometu na veliko djelatnih tvari te o postupku upisa u očevidnik proizvođača, uvoznika i veleprodaja djelatnih tvari i davanju potvrde o provođenju dobre proizvođačke prakse

3) Nacrta pravilnika o izmjeni Pravilnika o uvjetima za davanje specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima

4) Nacrta pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima za davanje proizvodne dozvole, zahtjevima dobre proizvođačke prakse te potvrdi o provođenju dobre proizvođačke prakse za lijekove

5) Nacrta pravilnika o izmjenama Pravilnika o dobroj praksi u prometu lijekova, davanju dozvola za promet na veliko lijekovima, davanju dozvola za posredovanje lijekovima i davanju potvrde o dobroj praksi u prometu lijekovima na veliko

6) Nacrta pravilnika o izmjenama Pravilnika o davanju odobrenja za paralelni uvoz lijeka

7) Nacrta pravilnika o izmjenama Pravilnika o kliničkim ispitivanjima lijekova i dobroj kliničkoj praksi

8) Nacrta pravilnika o izmjenama Pravilnika o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda

9) Nacrta pravilnika o izmjenama Pravilnika o uvjetima za davanje proizvodne dozvole, zahtjevima dobre proizvođačke prakse te potvrdi o provođenju dobre proizvođačke prakse za lijekove

_________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 12. svibnja 2021. godine na svojim mrežnim stranicama objavilo je preporuke Hrvatskog društva za transfuzijsku medicinu tijekom pandemije virusa SARS-CoV-2 - peto izdanje:: 

_________

Ministarstvo zdravstva 10.05.2021. na svojim je mrežnim stranicama objavilo je dokument koji se odnosi na osnivanje privatne prakse u ordinaciji u osobno osiguranom prostoru i osnivanje privatne prakse u ordinaciji - zaposlenici doma zdravlja u prostoru domu zdravlja: 

  1. OSNIVANJE PRIVATNE PRAKSE U ORDINACIJI I. i II..doc 10.05.2021. | doc (45kb) | Obrasci za obavljanje zdravstvenih djelatnosti

_________

Ministarstvo zdravstva 03.05.2021. na svojim je mrežnim stranicama objavilo je dokument u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije“:

  1. izmjena Poziva 03.05.2021. | zip (3195kb) | Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije“

_________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 29. travnja 2021. godine na svojim mrežnim stranicama objavilo je: 

_________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 26. travnja 2021. godine na svojim mrežnim stranicama objavilo je: Preporuke Hrvatskog društva za transfuzijsku medicinu tijekom pandemije virusa SARS-CoV-2 - četvrto izdanje, koje se mogu pogledati na: 

_________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 19. travnja 2021. godine na svojim mrežnim stranicama objavilo je:

_________

 Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 12. travnja 2021. godine na svojim mrežnim stranicama objavilo je:

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 9. travnja 2021. godine na svojim mrežnim stranicama objavilo je:

_________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 1. travnja 2021. godine na svojim mrežnim stranicama objavilo je:

_________

Ministarstvo zdravstva Rrepublike Hrvatske 31. ožujka 2021. godine na svojim mrežnim stranicama objavilo je:

_________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 26. ožujka 2021. godine na svojim mrežnim stranicama objavilo je:

_________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 18. ožujka 2021. godine na svojim mrežnim stranicama objavilo je:

_________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 15. ožujka 2021. godine na svojim mrežnim stranicama objavilo je:

_________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske 10. ožujka 2021. godine na svojim mrežnim stranicama objavilo je Natječaj za prijavu programa zdravstvenih organizacija u suradnji s udrugama u Republici Hrvatskoj za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga za 2021. godinu, s uputama za prijavitelje koje se mogu pogledati na: 

00 Upute za prijavitelje - ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE ovisnosti 2021 (8).docx 10.03.2021. | doc (92kb) | Natječaji 2021. godine

_________

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske na svojim mrežnim stranicama objavilo je: 

te dokumente vezane za Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije“, kako slijedi: 

_________

te plan savjetovanja s javnošću u 2021. godini: