05.11.2020.

Pokretanje ovršnih postupaka veledrogerija - dopis Ministarstvu zdravstva i HZZO-u

U svezi s informacijom kako veledrogerije pokreću ovršne postupke prema bolničkim zdravstvenim ustanovama, pri tome ne razlikujući dospjele obveze prema njihovoj starosti odnosno tražeći podmirenje cjelokupnih dospjelih obveza, a ne samo onih starijih od, primjerice, 365 dana, Udruga je uputila dopis Ministarstvu zdravstva te obavijest na znanje HZZO-u, sa zamlbom da Ministarstvo zauzme čvrst stav prema veledrogerijama te da se postigne sustavan dogovor o odgodi provođenja ovrha veledrogerija prema zdravstvenim ustanovama odnosno o neprovođenju ovrha na cjelokupnim dospjelim dugovanjima zdravstvenih ustanova (starijima od 60 dana), već samo na najstarijim dospjelim dugovanjima.

Provođenjem ovrha nad ukupnim dospjelim dugovanjem bolničkih ustanova prema veledrogerijama, u mnogim ustanovama u pitanje bi se mogla dovesti mogućnost daljnjeg redovnog rada odnosno provođenja pojedinih zdravstvenih postupaka. Posebno ukazujemo kako bi provođenje ovršnih postupaka moglo dovesti u pitanje i isplatu plaća djelatnicima u bolničkim zdravstvenim ustanovama, što bi moglo rezultirati opasnim urušavanjem zdravstvenog sustava.

Ukoliko određene bolničke ustanove budu ovršene, posebno bude li provedena ovrha nad ukupnim dospjelim dugovanjem, prije nego budu dodijeljena najavljena sredstva temeljem rebalansa Državnog proračuna, moglo bi se dogoditi da iste neće biti u mogućnosti osigurati dostupnost i kontinuiranost zdravstvenih usluga, zbog čega je potrebno hitno pristupiti rješavanju ove situacije. Stoga bi, u okolnostima epidemije bolesti COVID–19, zastoj u provođenju testiranja ili nedostupnost određenih lijekova, mogli proizvesti nesagledive posljedice za sigurnost pacijenata i građana.

Dopis se može pogledati ovdje