NN 62/16: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine objavljen je u "Narodnim novinama" broj 62, od 8. srpnja 2016.

Integralni tekst Pravilnika možete pročitati na sljedećoj poveznici: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_07_62_1581.html

21.07.2016

Riječ direktora

Riječ direktora

    Poštovani, osobito mi je zadovoljstvo i izuzetna čast upoznati Vas s Udrugom poslodavaca u zdravstvu Hrvatske, našim trenutnim aktivnostima, planovima i projektima u predstojećem razdoblju. Predstavljamo Vam našu novu, redizajniranu i osuvremenjenu web-stranicu, uz nove funkcionalnosti prilagođene za korištenje mobilinim te ...

Više ...

Tražilica